teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Milski

nie żyje
ur. 1891-12-29, Warszawa
zm. 1974-11-16, Warszawa

Biografia

MILSKI Zygmunt Włodzimierz, pseud. Antoni i Włodarczyk (29 XII 1891 Warszawa - 16 XII 1974 Warszawa), aktor. Niekiedy podawał rok urodzenia 1900. Był synem Marcina M. i Zofii z Jurkowskich, mężem Antoniny z Pawlikowskich. W lecie 1918 występował pod pseud. w t. w Dolinie Szwajcarskiej w Warszawie. Następnie pracował jako aktor i inspicjent (pod własnym nazwiskiem) w t. warsz., m.in. w sez. 1924/25 w T. im. Fredry oraz w zespołach objazdowych. Po II wojnie świat., zorganizował w Krakowie zespół objazdowy, działający w woj. pozn., łódz. i na Ziemiach Zachódnich. W sez. 1946/47 występował w T. Studio MO w Warszawie, 1947-54 w T. im. Żeromskiego w Kielcach i Radomiu, 1955 w T. Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, w sez. 1956/57 w Starym T. w i Krakowie, 1957/58 w T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze, 1958/59 w Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszalinie, 1959/60 ponownie w Jeleniej Górze, i 1961-70 w T. Ziemi Krakowskiej w Tarnowie. Grał m.in. Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"), Lemań­skiego ("Odwety"), Kleanta ("Świętoszek"), Proboszcza ("Pani Bovary"), Wernyhorę ("Wesele"), Wojewodę ("Mazepa"), Poloniusza ("Hamlet"). W 1970 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Schronisku Artystów i Weteranów Scen Pol. w Skolimowie.

Bibl.: Almanach 1974/75; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Sempoliński: Wielcy artyści; Sto lat Starego Teatru; T. w Jeleniej Górze; Akta (tu fot), ZASP; Programy, fot., IS PAN.

Nagrania: Wypowiedź okolicznościowa - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.