teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefania Michnowska-Rzeszutko

nie żyje
ur. 1882-10-02, Warszawa
zm. 1962-03-13, Katowice

Biografia

MICHNOWSKA Stefania, 1° v. Klimontowicz, 2° v. Rzeszutko (26 XII 1881 lub 2 X 1882 Warszawa - 13 III 1962 Katowice), aktorka. Była córką Edmunda i Marii M., żoną -> Henryka Klimontowicza. Po ukoń­czeniu prywatnej pensji oraz Klasy Dramatycznej przy Warszawskim Tow. Muzycznym debiutowała 21II 1900 w warsz. T. Ludowym w roli Basi ("Majster i czeladnik") i pozostała tam do końca sez. grając m.in. Kamilę ("Dom otwarty") i Hanusię ("Hanusia" G. Hauptmanna). Na sez. 1900/01 została zaangażowana do T. Miejskie­go we Lwowie i grała tam m.in. Zuzię ("Odludki i poeta"), Stellę ("Fantazy"), Sylwettę ("Romantyczni"). G. Zapolska tak ją scharakteryzowała po pierwszych występach: "głos prawdziwie srebrny, szlachetny wdzięk bez cienia minoderii, gracja dziewczęca, trochę nieśmiała i bardzo ładna". Na sez. 1901/02 M. przeniosła się do Poznania. W 1902 występowała w Sosnowcu, a w lecie 1905 w Ki­jowie, Berdyczowie, Żytomierzu, Kamieńcu Podol­skim, Białej Cerkwi. Na sez. 1905/06 wróciła do Lwowa i występowała tu do 1930. 1 IX tego roku przeszła na emeryturę. Nie opuściła jednak sceny i występowała gościnnie w różnych miastach Polski do wybuchu II wojny światowej. Po 1945 przeniosła się do Katowic i występowała w T. im. Wyspiańskiego; w 1950 obcho­dziła na tej scenie jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. W początkowym okresie swojej kariery grała role naiwne i liryczne, w późniejszym charaktery­styczne, m.in. Akulinę ("Mieszczanie"), Żegocinę ("Pan Damazy"). Drugim mężem M. był perukarz teatr. To­masz Rzeszutko.

Bibl.: Almanach 1961/62; Almanach, Lwów 1911 s. 141 (il.); Koller: Gawędy; Olszewski: Z kronik teatr.; Pajączkowski: Teatr lwow. (il.); Spis ZASP 1923, 1949; St. pol. 1900 nr 78 (G. Zapolska), 1914 nr 552; Teatr 1950 nr 2-4 (il.), 1962 nr 13 (W. Natanson); Trybuna rob. 1958 nr 20; Tyg. powsz. 1962 nr 12. Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - Bibl. Ossol., MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.