teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maciej Nowak

zastępca dyrektora d/s artystycznych, Teatr Polski Poznań

Nagrody

1.

nagroda:Nagroda im. Wyspiańskiego za osiągnięcia w dziedzinie krytyki teatralnej
rok otrzymania:1990

2.

nagroda:Gdańsk - nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za upowszechnianie kultury, za działania integrujące środowiska kulturalne i sztuki krajów nadbałtyckich
rok otrzymania:1996

3.

nagroda:Gdańsk - nagroda teatralna wojewody gdańskiego za rok 1995 za powołanie i redagowanie "Ruchu Teatralnego"
rok otrzymania:1996

4.

nagroda:Nagroda im. Leona Schillera dla redakcji "Ruchu Teatralnego"
rok otrzymania:2001

5.

nagroda:Gdańsk - nagroda specjalna marszałka woj. pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za festiwale teatralne "Saisson Russe" i "Dajmy Czechom i Słowakom dostęp do morza".
rok otrzymania:2004

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.