teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Piotr Suchora

nie żyje
ur. 1943-01-18, Lublin
zm. 1985-02-11, /k Tczewa

Biografia

Piotr Suchora (18 I 1943 Lublin - 11 II 1985 pod Tczewem), aktor, pedagog. W 1960 zdał maturę w Lublinie i przez rok pracował w miejscowym PMRN. W l. 1961-66 studiował polonistyką na lub. UMCS, uczestnicząc w studenckim ruchu art., m. in. współpracował z T. GONG-2, DREN-59 oraz z lub. kabaretem "Czart" (z tym ostatnim siedemnaście lat). W 1966 został zatrudniony w T. im. Osterwy w Lublinie w charakterze bibliotekarza-archiwisty, z czasem zaczął dogrywać (po raz pierwszy statystował w 1962 w Maskaradzie Lermontowa). W 1968 uzyskał prawo współpracy, a od sez. 1967/68 był już wymieniany w zespole aktorskim tego t. W 1971 zdał egzamin eksternistyczny. Na scenie lub. grał do 1979. Niektóre role: Kosicki ("W małym domku" Rittnera), Imaginacja ("Kordian" Słowackiego), Skierka ("Balladyna" Słowackiego), Chlestakow ("Rewizor" Gogola), Błazen ("Wieczór Trzech Króli" Shakespeare'a), Sganarel ("Don Juan" Moliere'a), Moczarski ("Rozmowy z katem" wg Moczarskiego), Hamlet ("Hamlet" Shakespeare'a), Fior ("Operetka" Gombrowicza). Od sez. 1979/80 do końca życia związany był z T. Wybrzeże w Gdańsku, gdzie zagrał m. in. Heroda ("Betlejem polskie" Rydla), Piotra ("Cocktail party" Eliota), Majora Sucharskiego ("Gloria Victis" Słojewskiej). Wykładał w Studium Aktorskim przy tym t., współpracował z Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, był twórcą i wykonawcą małych form teatr., prezentowanych w wielu województwach. W drodze na jeden z takich spektakli zginął w wypadku samochodowym.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.