Maria Żabczyńska

aktorka, nie żyje
ur. 1903-09-14, Sosnowiec
zm. 1981-01-27, Warszawa

Biografia

Maria Żabczyńska, z domu Zielenkiewicz (14 IX 1903 Sosnowiec - 27 I 1981 Warszawa), aktorka. Od 1919 kształciła się w Moskwie, w Studio Dramatycznym Prole­tariatu, potem Studio T. Kameralnego pod kier. Aleksandra Tairowa, a po przybyciu do Warszawy w Instytucie i T. Reduta (1921- 24), gdzie grała m. in. Sylwię ("Balwierz zakochany" Kaweckiego), Helenę ("Ponad śnieg" Żeromskiego), Wandę ("W małym domku" Rittnera). W 1. 1924/25 występowała w T. im. Bogusławskiego, w 1925/26 T. Polskim i Małym, 1926/27 w T. Miejskim w Bydgosz­czy, 1927/28 w T. Miejskich we Lwowie, w 1928/29 w Rewii w Poznaniu, 1929/30 w T. Miejskim w Łodzi, w 1. 1930-33 znów w Warszawie: w t. Morskie Oko, Wesołe Oko, T. Kameralnym, od sez. 1934/35 do 1939 była aktorką scen TKKT, występowała głów­nie w T. Małym, Polskim, Nowym, Letnim, Narodowym oraz w t. Cyrulik Warszawski (1936). Niektóre role: Lina ("Tak jest, jak się wam wydaje" Pirandella), Panna Młoda ("Wesele" Wyspiańskiego), Wróżka ("Wyzwolenie" Wyspiańskiego), Michasia ("Mieszczanin szlach­cicem" Moliera), Sabina ("Żołnierz królowej Madagaskaru" Tuwima). Po II wojnie świat. grała na scenach Miej. T. Dramatycznych w Warszawie (1945-49) oraz T. Polskiego (1949-69, 1970-75), m. in. Małgorzatę ("Wiele ha­łasu o nic" Szekspira), Kliminę ("Wesele" Wy­spiańskiego), Tadrachową ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej). Była współtwórczynią i reż. T. Polskiego Radia dla Dzieci, ponad 20 lat występowała w powieści radiowej "W Je­zioranach" (jako Aniela Jabłońska).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1980/81, Instytut Sztuki PAN, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.