teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zdzisław Lubelski

nie żyje
ur. 1910-03-24, Łodź
zm. 1965-01-08, Warszawa

Biografia

LUBELSKI Zdzisław (24 III 1910 Łódź - 8 I 1965 Warszawa), aktor. Był synem Bronisława L. i Doroty z Woźniaków. Po ukończeniu gimn. w Łodzi był uczniem K. Tatarkiewicza i L. Zbuckiego. Zdał ekster­nistyczny egzamin aktorski i w 1928-30 występował w T. Popularnym w Łodzi, w 1937-39 w łódz. T. Miej­skich. Okupację spędził w Warszawie pracując jako robotnik i ekspedient. W 1946-49 występował w T. Wojska Polskiego w Łodzi. W 1949 przeniósł się do Warszawy: 1949-57 występował w T. Polskim, 1957-62 był wicedyrektorem T. Ateneum, 1962-65 pełnił tę samą funkcję w T. Dramatycznym, występując też niekiedy na scenie. Miał niekorzystne warunki zewnętrzne: niski, o brzydkiej twarzy i zachrypniętym głosie. Grywał role charakterystyczne, jak np.: Pistol ("Wesołe kumoszki z Windsoru"), Golibroda ("Bóg, ce­sarz i chłop"), Birif ("Sprytna wdówka"), Konkurent ("Oże­nek"), Gubernator ("Dziady"), Piekarz ("Testament psa"), Pan Machard ("Wizje Simony Marchard"), Dowzard ("Czerwone róże dla mnie"). Występował w radiu, te­lewizji, w filmach. Był ceniony jako sprawny orga­nizator.

Bibl.: Almanach 1964/65; Film 1965 nr 5; Kur. pol. 1965 nr 7; Teatr 1965 nr 20; Akta SPATiF.

Ikon.: Fot. w rolach - IS PAN.

Film.: 1949 - Czarci Żleb; 1953 - Pościg; 1955 - Zaczaro­wany rower; 1956 - Zemsta; 1960 - Szatan z siódmej klasy; 1961.- Dwaj panowie N., Nafta; 1962 - Drugi brzeg, I ty zostaniesz Indianinem; 1963 - Pamiętnik pani Hanki, Ranny w lesie, Zacne grzechy; 1964 - Pierwszy dzień wolności.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.