teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Edmund Wiśniewski

nie żyje
ur. 1915-02-16, Warszawa
zm. 1971-03-01, Tarnów

Biografia

WIŚNIEWSKI Edmund (16 II 1915 Warszawa - 1 III 1971 Tarnów), aktor, śpiewak. Był synem Józefa W. i Marii z Sandomierskich. Od 1934 kształ­cił się w Instytucie Reduty, a także uczył się śpiewu u G. Orłowa. Podczas II wojny świat. kontynuował naukę śpiewu pracując jednocześnie jako szewc, a w 1943-44 śpiewał dorywczo w jawnym T. Miasta Warszawy. W pierwszych latach po wojnie uczest­niczył jako śpiewak w koncertach objazdowych. Od pocz. 1948 do końca sez. 1948/49 występował w warsz. T. Klasycznym, w sez. 1949/50 w T. No­wym, 1950-55 w T. Syrena, w 1955-58 w T. Powszechnym, w sez. 1959/60 w T. Objazdowym PPIE Warszawa, 1960-62 w T. Klasycznym. Póź­niej występował dorywczo w różnych zespołach, m.in. w 1969 w T. Narodowym. W sez. 1970/71 był zaangażowany w T. Ziemi Krakowskiej w Tar­nowie. Grał m.in. takie role, jak: Michał ("Rozdroże miłości"), Thompson ("Szklanka wody"), Sasza ("Ma-szeńka"), Murarz ("Wodewil warszawski"), Doktor Hugo ("Dożywocie"), Kowal ("Smok"), Maścibrzuch ("Pa­storałka"), Przewoźnik ("Most").

Bibl.: Almanach 1970/71; Gaz. Krak. 1971 nr 51; Pam. Teatr. 1963 z. 1-41 s. 187; Program "Pastorałki" w T. Ziemi Krakowskiej w Tarnowie 1970 (il.); Programy, IS PAN; Akta, (tu fot.), ZASP. Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.