Stanisław Zaczyk

aktor, nie żyje
ur. 1923-09-25, Nowy Sącz
zm. 1985-04-06, Warszawa

Biografia

Stanisław Zaczyk (25 IX 1923 Nowy Sącz - 6 IV 1985 Warszawa), aktor. W l. 1945-46 był słuchaczem Studia Starego T. w Krakowie. Równocześnie od sez. 1945/46 brał udział w przedstawieniach tego t. zaś w sez. 1946/47 T. Kameralnego TUR i Objazdowego T. 17. Na sez. 1947/48 został zaangażowany do T. Miejskiego w Jeleniej Górze i grał m. in. Tomasza w "Romansie" Sheldona, Ludmira w "Panu Jowialskim" Fredry, O'Malla w "Powodzi" Bergera. W l. 1948-50 grał w T. Dramatycznych we Wrocławiu, m. in. tytułowe role w "Sułkowskim" Żeromskiego, "Mazepie" Słowackiego, Wacława w "Zemście" Fredry. Po powrocie do Krakowa występował w Miejskich T. Dramatycznych (1950-54), potem T. im. Słowackiego (1954-60), w takich rolach, jak Konrad w "Wyzwoleniu" Wyspiańskiego, Szczęsny w "Horsztyńskim" Słowackiego, Raskolnikow w "Zbrodni i karze" wg Dostojewskiego. Przez następne dwadzieścia pięć lat związany był ze scenami warsz.: T. Narodowym (1960-63, 1965-68), Polskim (1963-65, 1972-74), Ateneum (styczeń 1969-72), Powszechnym (1974-81). W l. 1981-85 był znów aktorem T. Polskiego. Ważniejsze role na scenach warsz., to m. in. Zygmunt August w "Barbarze Radziwiłłównie" Felińskiego, Cezar w "Kleopatrze" Norwida, Gerstein w "Namiestniku" Hochhutha, Iwan w "Braciach Karamazow" wg Dostojewskiego, Senator w "Dziadach" Mickiewicza, Cyganow w "Barbarzyńcach" Gorkiego, Jurgen Stroop w "Rozmowach z katem" wg Moczarskiego. Był popularnym aktorem filmowym i telewizyjnym.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.