teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Pichelski

nie żyje
ur. 1903-11-27, Saratów
zm. 1963-04-05, Warszawa

Biografia

PICHELSKI Jerzy (27 XI 1903 Saratów - 5 IV 1963 Warszawa), aktor. Był synem Jana i Heleny P. Ukoń­czył studia na Oddziale Dramatycznym przy Kon­serwatorium Muzycznym w Warszawie. 1 IX 1929 debiutował w T. Miejskich w Wilnie i pozostał tam przez dwa sezony. W 1931-32 występował w T. Polskim w Poznaniu, od sez. 1932/33 w T. Polskim w War­szawie, a od sez. 1934/35 do wybuchu II wojny świat. również na innych scenach TKKT. W 1939 brał udział w obronie Warszawy. Podczas okupacji pracował jako kelner w "Kawiarni Aktorów", w 1941 występował w jawnym t. warsz. Komedia, potem w t. Na Antresoli. Jednocześnie działał w konspiracji; B. Korzeniewski wspominając okupacyjny okres nazwał go "do sza­leństwa odważnym żołnierzem podziemia". Po wyzwo­leniu rozpoczął pracę w 1945 w T. Miejskim w Lublinie. W sez. 1946/47 i 1947/48 występował w T. Syrena i T. Osa w Łodzi, w 1948-50 w T. Polskim w Warszawie, w 1950-57 w T. Domu Wojska Polskiego, od 1957 do końca życia w T. Polskim. Zmarł nagle, podczas próby w teatrze. Role: Muller ("Fraulein Doktor"), Eskalus ("Miarka za miarkę"), Lutoborski ("Aszantka"), Solanio ("Kupiec wenecki"), Baśnicki ("Jadzia wdowa"), Juhas ("Gałązka rozmarynu"), Mikołaj ("Zbrodnia i kara"), Dolski ("Wielki człowiek do małych interesów"), Walery Łukasiński ("Noc listopadowa"), Upiór ("Wesele"). Wy­stępował także często jako aktor filmowy.

Bibl.: Almanach 1962/63; Kaszyński: Teatr łódz.; Lorentowicz: T. Polski; Warnecki (il.); Ekran 1963 nr 20 (il.); Pam. teatr. 1963 z. 1-4; Panorama 1960 nr 18; Teatr 1963 nr 11; Życie Warsz. 1963 nr 83; Afisze, MTWarszawa; Akta SPATiF nr 384.

Ikon.: J. Żebrowski: P. jako Montecchi (Romeo i Julia), rys., repr. Express Wieczorny 1956 nr 253; A. Stopka: P. uczy się roli, karyk. rys., repr. Życie lit. 1961 nr 12; Fot. pryw. i w ro­lach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1933 - Szpieg w masce; 1937 - Kościuszko pod Rac­ławicami, Ludzie Wisły; 1938 - Florian, Granica, Ostatnia brygada, Sygnały, Za winy niepopełnione; 1939 - Biały mu­rzyn, Przez Izy do szczęścia, Trzy serca; 1948 - Ulica Granicz­na; 1955 - Podhale w ogniu; 1959 - Lotna, Tysiąc talarów, Zamach, Zezowate szczęście; 1960 - Krzyżacy; 1961 - Kwie­cień; 1962 -Między brzegami; 1963 - Daleka jest droga.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.