teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Feliks  Kalinowski

nie żyje
ur. 1901-08-06, Łódź
zm. 1970-01-07, Warszawa

Biografia

KALINOWSKI Feliks Jerzy (6 VIII 1901 Łódź - 7 1 1970 Warszawa), aktor. Był synem Mateusza K. i Józefy z Rosiaków, mężem Marii z Pawłowiczów. Ukończył szkołę średnią w Łodzi i wg włas­nych informacji kursy dram. prowadzone przez dyr. miejscowego teatru O. Szeffera. W sez. 1917/18 grał w T. Polskim w Łodzi role epizodyczne. Na­stępnie do 1923 odbywał służbę wojskową. W 1923-26 należał do zespołu T. Miejskiego w Łodzi. W 1927 zdał egzamin kwalifikacyjny ZASP-u. W sez. 1926/27 występował w Płocku, 1927/28 w łódz. T. Popularnym, 1928/29 w T. Miejskim w Lublinie, nast. w objazdowych zespołach estradowych. W 1938 wg ankiety ZASP-u przebywał za granicą (Węgry, Jugosławia, Grecja). Okres II wojny świat., spędził w Warszawie i w 1944 grał w jawnym teatrzyku Jar. W 1945-47 prowadził zespół objaz­dowy w woj. łódz. i warsz., w sez. 1947/48 należał do zespołu T. Osa w Łodzi, w 1948-49 był kon­feransjerem i monologistą w zespole estradowym Z. Karasińskiego. W 1949 został zaangażowany do Objazdowego T. Dramatycznego Domu Wojska Poi. w Warszawie (później T. Dramatyczny) i występo­wał w nim do przejścia na emeryturę w 1962. Grał role epizodyczne, np. Sprzedawcę dywanów ("Dobry człowiek z Seczuanu"), Inwalidę ("Szwejk"), Robotnika ("Pan Puntila i jego sługa Matti"). Występował także w filmach polskich.

Bibl.: Almanach 1969/70; Hist. filmu t. 1; T. Dramatyczny w Warszawie; Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 1955-58, Warszawa 1959; Konarska-Pabiniak; Repertuar; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 196; Teatr 1970 nr 5; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.