teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Żeleński

nie żyje
ur. 1905-02-23, Kraków
zm. 1981-12-03, Warszawa

Biografia

Stanisław Żeleński (23 II 1905 Kraków - 3 XII 1981 Warszawa), aktor. W l. 1924- 26 kształcił się w Oddziale Dramatycznym przy Konserwatorium Warsz., następnie zdał egzamin aktorski ZASPu. Występował w Warszawie: w l. 1926-29 w T. Polskim, w l. 1929-32 w T. Ateneum. W l. 1932-33 uczestniczył w objazdach T. Wołyńskiego im. Słowackiego pod dyr. Rodziewicza, m.in. jako Natan ("Sędziowie" Wyspiańskiego) i Kozłowski ("Uśmiech losu" Perzyńskiego). W końcu 1933 znów występował w T. Polskim i Małym w Warszawie, a od sez. 1934/35 także na innych scenach TKKT (Nowy, Narodowy), w l. 1936-39 nadal w T. Polskim i Małym. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował jako kelner, następnie kier. sali w kawiarni Yacht Clubu w Warszawie. Po wojnie wszedł w skład zespołu T. Wojska Polskiego w Łodzi (1945), ale już w listopadzie t.r. wrócił na scenę warsz. T. Polskiego i 17 I 46 wziął udział w inauguracyjnym spektaklu "Lilii Wenedy" Słowackiego. Na scenie tej występował do 1975 z przerwami spowodowanymi nasilającą się chorobą płuc. Grał m.in. Lelewela ("Noc listopadowa" Wyspiańskiego), Arystodemosa ("Obrona Ksantypy" Morstina), Horacja ("Hamlet" Szekspira), Fujarkiewicza ("Dom otwarty" Bałuckiego), Rembo ("Damy i huzary" Fredry), Piotra Sielawę ("Próba sił" Lutowskiego), Michała ("Grzech" Żeromskiego), Naczelnika stacji ("Pociąg pancerny" Iwanowa), Hetmana ("Wesele" Wyspiańskiego).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/82

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.