teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Marr

nie żyje
ur. 1901-03-21, Lwów
zm. 1962-05-09, Warszawa

Biografia

MARR Jerzy, właśc. Oktawian Zawadzki (21 III 1901 Lwów - 9 V 1962 Warszawa), aktor, śpiewak. Był sy­nem Szczepana Zawadzkiego i Marii z Świdnickich. Uczył się w gimn. we Lwowie, w 1918 brał udział w obronie Lwowa, potem studiował przez dwa lata na tamtejszej politechnice. Wg informacji zawartych w nekrologach w t. występował od 1921, nie wiadomo jednak w jakich zespołach. Najwcześniejsza konkretna wiadomość dotyczy występów w 1930 w t. Wesoła Papuga w Warszawie. W 1933-34 śpiewał w operet­kach w t. 830, w 1935 wystąpił w komedii muzycznej "Mądra mama" w T. Ateneum. Popularność zdobył przede wszystkim jako amant filmowy. Obdarzony dobrymi warunkami zewnętrznymi grał od 1927 duże role w takich filmach jak: "Tajemnica starego rodu", "Policmajster Tagiejew", "Pod banderą miłości", "Testament profesora Wilczura". Podczas II wojny świat. pracował jako kelner. Był oficerem Armii Ludowej i brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie występował w T. Studio w Warszawie (1946/47), następnie w T. Miejskim w Lublinie, w T. im. Jaracza w Olsztynie (1948-51), a od 1951 do końca życia w T. Ludowym w Warsza­wie. Grał takie role, jak np.: Pan de Sotenville ("Grze­gorz Dyndała"), Milewski ("Żabusia"), Alberto ("Młyn"), Egeon ("Komedia omyłek"), Mordwinow ("Sułkowski").

Bibl.: Banaszkiewicz, Witczak; Łoza: Czy wiesz I (il,); T. Miciukiewicz: Tajemnice ekranu, Warszawa [b.r.] s. 231-235; Express wiecz. 1962 nr 111; Teatr 1962 nr 13; Akta SPATiF nr 2101.

Ikon.: J. Żebrowski: M. jako Egeon (Komedia omyłek), rys., repr. Express Wieczorny 1956 nr 109; J. Żebrowski: M. jako Król (Królowa śniegu), rys., repr. Express Wieczorny 1957 nr 154; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1927 - Zew morza; 1928 - Pan Tadeusz; 1933 - Za­bawka; 1935 - Rapsodia Bałtyku, Wacuś; 1937 - Książątko; 1938 - Szczęśliwa trzynastka.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.