teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zofia Marcinkowska

nie żyje
ur. 1940-10-22, Wieliczka
zm. 1963-07-08, Kraków

Biografia

MARCINKOWSKA Zofia (22 X 1940 Wieliczka - 8 VII 1963 Kraków), aktorka. Studiowała w PWST w Krakowie, następnie w PWST w Warszawie; studia ukończyła w 1962. W sez. 1962/63 występowała w Sta­rym T. im. Modrzejewskiej w Krakowie i grała m.in. rolę Sary ("Major Barbara"). Występowała też w filmach. Popełniła samobójstwo.

Bibl.: Almanach 1962/63; Teatr 1963 nr 21; Życie Warsz. 1963 nr 164; Programy, IS PAN.

Film.: 1959 - Lunatycy; 1960 - Nikt nie woła; 1963 - Wee­kendy (cz. II pt. Autobusy jak żółwie).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.