teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bolesław Loedl

nie żyje
ur. 1900-08-31, Lwów
zm. 1971-11-27, Kraków

Biografia

LOEDL Bolesław Mieczysław (31 VIII 1900 Lwów - 27 XI 1971 Kraków), aktor. Był synem Stani­sława L., urzędnika, i Marii z Jędrzejewskich. W 1918 ukończył Gimn. im. Sobieskiego, a w 1923 Akademię Handlową w Krakowie. Pracę w krak. banku łączył z nauką w Miejskiej Szkole Dram. pod kier. J. Wiśniowskiego. W 1928, wg własnej relacji, ukończył szkołę i debiutował w T. im. Sło­wackiego w Krakowie. W sez. 1928/29 wystąpił podobno w T. Polskim w Warszawie, ale nie udało się tego potwierdzić. W sez. 1929/30 grał w T. im. Słowackiego w Krakowie (pierwszy raz jego nazwisko znalazło się na afiszu 31 VIII 1929, gdy grał Karwata w "Samuelu Zborowskim"), 1930/31 w T. Polskim w Katowicach. Ważniejsze role z tego okresu, to: Mirski ("Wicek i Wacek"), Karol Smith ("Zakochani" G. Caillaveta i R. Flersa), Jerzy Barcz ("Przechodzień" B. Katerwy), Książę Radosław ("Pan Geldhab"). W 1931-34 był aktorem T. Miejskich w Wilnie, w sez. 1934/35 - T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, gdzie zagrał m.in. Janusza ("Pan Jowialski"), Dyrektora ("Człowiek, który nie pije"), Dymitra ("Towariszcz") oraz Guślarza ("Dziady"), który to "potrak­towany ze szlachetnym patosem, miał w sobie coś z matejkowskiego Wernyhory" ("Słowo Pomorskie" z 16 XI 1934, cyt. za S. Kwaskowskim). Z zespołem toruńskim wielokrotnie wyjeżdżał na występy go­ścinne, m.in. do Włocławka, Grudziądza, Tczewa, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Płocka. Na sez. 1935/36 został zaangażowany do T. Nowego w Poznaniu, w 1936-39 grał na scenach warsz. T. Narodowego i Nowego, m.in. Nowakowskiego ("Bogusławski i jego scena"), Ksińskiego ("Horsztyński"). W czasie II wojny świat., dostał się do niewoli. Po zwolnieniu ze stalagu pracował w spółdzielni rolniczo-handlo-wej w Krakowie. Po wojnie grał w Starym T. w Krakowie (1945-71, a w 1946-54 po połączeniu zespołów także na scenie T. im Słowackiego), z wyjątkiem 1949-51, kiedy był zaangażowany w T. im. Wyspiańskiego w Katowicach. Wystąpił tam w roli Okulicza ("Odwety"), Piętrowa ("W pewnym mieście"); na scenach krak. grał m.in. Don Fernanda i Don Gomeza ("Cyd"), Inspektora policji ("Kapitan z Kopenick"), Wernyhorę ("Wesele"); jako Literat ("Teo­ria Einsteina") "ciepłym tonem zabarwił charakter rezonerski swojej roli" (J.R. Bujański). Według wspomnienia pośmiertnego w "Dzienniku Polskim" obdarzony "bardzo dobrymi warunkami i pięknym głosem, obsadzany był z powodzeniem w rolach bohatersko-rezonerskich".

Bibl.: Almanach 1971/72; J.R. Bujański: Starego Teatru druga młodość, Kraków 1985; Ciesielski: Teatr pol. w Gdańsku; Koczanowicz; Konarska-Pabiniak: Repertuar; Kwaskowski s. 154, 157 (tu cyt.), 159, 200, 301-304; Nawrat: Repertuar; Sto lat Starego Teatru; Warnecki; M. Limanowski: Duchowość i maestria, Warszawa 1992; Wydrzyński s. 225, 246, 258; Dz. Pol. 1971 nr 284, 286; Kron. Warsz. 197! nr 3 (S. Marczak-Oborski); Scena Pol. 1929 z. 16; Światowid 1935 nr 12 (il.); Afisze i programy, IS PAN; Akta, ZASP.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., MTWarszawa.

Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.