teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Lewicki

nie żyje
ur. 1883-12-16, Stanisławów
zm. 1962-07-05, Katowice

Biografia

LEWICKI Kazimierz (16 XII 1883 Stanisławów - 5 VII 1962 Katowice), aktor. Był synem Adama L. i Franciszki z Kislingerów. Po ukończeniu gimn. rozpoczął studia na politechnice, ale zapewne ich nie ukończył. W 1903 zaczął występować w zespole ama­torskim w Stanisławowie. Następnie pracował jako kreślarz w dyrekcji kolei w Stanisławowie i brał udział w przedstawieniach amatorskiego T. im. Fredry. W 1913 przeniósł się jako pracownik kolei do Lwowa, podczas I wojny świat. był ewakuowany do Brna, w 1917 powrócił do Lwowa. W 1918 zaangażował się tam do T. Miejskiego, gdzie występował z przerwami do 1941 i w 1944-45. W 1945 z zespołem lwow. przeniósł się do Katowic i tam w T. im. Wyspiańskiego występo­wał do końca życia. 29 X 1955 obchodził jubileusz pięć­dziesięciolecia pracy grając rolę Orlińskiego ("Matu­rzyści"). Grywał role charakterystyczne, jak np. Żyd ("Wesele"), Bęczkowski ("Uciekła mi przepióreczka"), Fe­licjan, Dulski ("Moralność pani Dulskiej"), Malvolio ("Wie­czór Trzech Króli"), Jaskrowicz ("Grzech"), Firs ("Wiśniowy sad"), Hilary ("Salon pani Klementyny"), Chmara ("Mazepa").

Bibl.: Almanach 1961/62; Dz. zach. 1955 nr 255 (A. Wydrzyński); Teatr 1956 nr 1 (A.W. Kral; tu il.), 1962 nr 17; Trybuna rob. 1955 nr 257 (A. Baumgardten), 1962 nr 160; Życie lit. 1955 nr 46 (W. Natanson); Afisze i programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.