teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zofia Molicka

nie żyje
ur. 1920-02-12, Zator k/Oświęcimia
zm. 1966-03-26, Łódź

Biografia

MOLICKA Zofia, zamężna Łuszczewska (12 II 1920 Zator k. Oświęcimia - 26 III 1966 Łódź), tancerka, aktorka. Była córką Tadeusza M. i Zofii z domu Swolkień, drugą żoną Leona Łuszczewskie­go (zob. t. 1). Kształciła się w szkole baletowej Hankusa w Krakowie, gdzie też uczęszczała na lekcje gry scenicznej. W 1936 występowała w pro­gramach baletowych dla dzieci na scenie T. Domu Żołnierza w Krakowie. W 1937-38 należała do objazdowego T. Ziemi Krakowskiej, w sez. 1938/39 do zespołu Domu Żołnierza Pol. we Lwowie. W okresie okupacji niem. pracowała jako kelnerka w Warszawie. Po wojnie grała kolejno w: T. Woj. Kieleckiego w Kielcach (1945-46), T. Miejskim w Lublinie (sez. 1946/47), Miejskich T. Dramatycz­nych w Warszawie (1947/48), T. Wybrzeże w Gdań­sku (1948/49). Od sez. 1949/50 do końca życia była aktorką T. im. Jaracza w Łodzi. Grała m.in. córkę ("Weryfikacja"), Klarę ("Śluby panieńskie"), Ka­millę ("Dom otwarty"), Minę ("Klub kawalerów"), Prozerpinę ("Candida"), Charakterystyczną ("Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora"), Reporterkę ("Kariera Artura Ui"), Telefonistkę ("Jutro Berlin"). Występowała w filmach.

Bibl.: Almanach 1965/66; Hist. filmu t. 5; Jego siła (il.); Kaszyński: Teatr łódz.; Sempoliński: Druga połowa (il.); Szczepkowska: 20 lat t. na Wybrzeżu; Dz. Łódz. 1953 nr 183 (il.); Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Nagrania: Rola - Arch. Dok. Mech.

Film.: 1966 - Zawsze w niedzielę (f.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.