teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk  Rzewuski

nie żyje
ur. 1903-08-20, Warszawa
zm. 1962-03-30, Warszawa

Biografia

RZEWUSKI Henryk, Wacław (20 VIII 1903 - 30 III 1962 Warszawa), aktor, reżyser. Był synem Aleksandra i Zofii Rz. Ukończył konserwatorium w Warszawie. W 1919-20 brał udział w wojnie i został ranny. W 1924 de­biutował w Wilnie, 1925-26 występował w operetce krak., 1926-27 w T. Nowości w Warszawie, 1927/28 w T. Odrodzonym w Warszawie, 1932-34 pracował jako reżyser w zespołach objazdowych, 1934/35 występował w T. Ateneum w Warszawie, potem do wybuchu II woj­ny świat, na scenach TKKT. W 1949 należał do zespołu Miejskich T. Dramatycznych w Warszawie.

Bibl.: Krasiński: Teatr Jaracza; Łoza: Czy wiesz I; Afisze, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.