teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Władysław Osto-Suski

nie żyje
ur. 1910-06-01, Marki koło Warszawy
zm. 1978-04-15, Warszawa

Biografia

OSTO-SUSKI Władysław, także Otto-Suski, właśc. Władysław Jakub Suski (1 VI 1910 Marki k. War­szawy - 15 IV 1978 Warszawa), aktor. Był synem Józefa Suskiego i Izabeli ze Zdybskich, mężem Ha­liny Krystyny z Brodowiczów. Po ukończeniu gimn. T. Łebkowskiego w Warszawie i Pedagogium na Uniw. Warsz., wstąpił w 1932 do PIST-u, gdzie w 1936 uzyskał dyplom aktora. Studiując pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej. W sez. 1936/37 i 1937/38 występował w warsz. T. Malickiej, grał min. Nicka ("Maria Stuart" J. Słowackiego) i Dudałę ("Jastrząb wśród gołębi"); w sez. 1938/39 w T. Miejskim w Grodnie. W 1940 pracował jako nauczyciel. Na jesieni 1941 występował (jako Otto-Suski) w jawnym T. Komedia w Warszawie. W 1941-45 był więźniem Pawiaka i obozów koncentracyjnych. Od sez. 1945/46 do 1948 występował w Miejskich T. Dramatycznych w Warszawie, w styczniu 1949 w T. Kameralnym w Łodzi, w maju t.r. w T. im. Węgierki w Białymstoku, w sez. 1949/50-1955/56 w warsz. T. Syrena. Od sez. 1956/57 był aktorem T. Ziemi Mazowieckiej, w którym grywał także po przejściu na emeryturę w 1975. Grał m.in. Chochoła ("Wesele"), Anuczkina ("Ożenek"), role tyt. w "Panu Jowialskim", "Wujaszku Wani" i "Don Kichocie", Orgona ("Świętoszek"), Profesora Sonnenbrucha ("Niemcy"), Lipowskiego ("Szczęście Frania"), Dziadka ("Wyszedł z domu").

Bibl.: Almanach 1977/78; J. Parandowski: Kiedy byłem recenzentem, Warszawa 1963; Rendez-vous z Syreną; Wilski: Szkolnictwo; Comoedia 1939 nr 2; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 75, 180, 1980 z. 3-4 s. 457; Scena i Widownia Warsz. 1948 nr 5 (il.); Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz: T. Powszechny.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., ZASP.

Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.