teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Franciszek Lubelski

nie żyje
ur. 1903-03-29, Warszawa
zm. 1975-04-25, Warszawa

Biografia

LUBELSKI Franciszek (29 III 1903 Warszawa - 25 IV 1975 Warszawa), aktor. Był synem Walerii i Leopolda L., mężem Kazimiery z Jabłońskich. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał na Kursy Wo-kalno-Dramatyczne H.J. Hryniewieckiej w Warsza­wie. W 1931 występował w T. Melodram w War­szawie, nast. do końca sez. 1931/32 w Kaliszu. Po powrocie do Warszawy, w 1932-33 grał w T. im. Żeromskiego, nast. w T. Comoedia, a 1935-37 - w teatrach peryferyjnych i dorywczo w T. Ateneum. W sez. 1937/38 występował w Objazdowym T. Małopolskim z siedzibą w Stanisławowie, 1938/39 - w T. Miejskim w Sosnowcu, ponadto występo­wał w Częstochowie. Na sez. 1939/40 zaangażo­wany do T. Lubelskiego im. Słowackiego, wziął udział w inaug. przedstawieniu "Dlaczego zaraz tra­gedia" (1 IX 1939). Podczas okupacji niem. pracował w składzie aptecznym. Po wojnie związany był z t. warsz.: w 1945-49 należał do zespołu Miejskich T. Dramatycznych, 1949-55 - T. Powszechnego. W tym okresie grał m.in. Bagatelkę ("Dom otwarty"), Organistę ("Zaczarowane koło"), Ojca ("Wesele"), Pawła ("Awans"), Iwana ("Panna bez posagu"), Ekonoma ("Cudzoziemczyzna"), Tristana ("Król włóczęgów"), Radcę Lubowieckiego ("Imieniny pana dyrektora"). Od 1955 był aktorem T. Ludowego, a w 1956-69 - T. Ziemi Mazowieckiej, gdzie wystąpił m.in. w rolach: Szambelana ("Pan Jowialski"), Jaskrowicza ("Grzech" S. Żeromskiego), Szczepana ("Wierna rzeka"), Terezjasza ("Antygona").

Bibl.: Almanach 1974/75; Fredro na scenie; Jego siła; Sto­kowa: Wyspiański; Żywot: Dwadzieścia sezonów; Kur. Warsz. 1933 nr 79; Pam. Teatr. 1962 z. 2 s. 188; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz; T. Powszechny.

Ikon.: J. Żebrowski: L. jako Kwasek (Wiele hałasu o nic), rys., repr. Express Wiecz. 1957 nr 127. Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.