teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zbigniew Krawczykowski

nie żyje
ur. 1916-03-24, Piotrków Trybunalski
zm. 1985-11-21, Warszawa

Biografia

Zbigniew Krawczykowski (24 III 1916 Piotrków Trybunalski - 21 XI 1985 Warszawa), kier. lit. teatru. Przed wojną rozpoczął studia na UW oraz w PIST na wydz. sztuki reżyserskiej pod kier. Leona Schillera. Po wyzwoleniu ukończył polonistykę (1946) oraz wydz. dramaturgiczny warsz. PWST z siedzibą w Łodzi (1949). W sez. 1949/50 został dramaturgiem Wrocławskich T. Dramatycznych, w l. 1950-55 był kier. lit. T. Dramatycznych w Krakowie, od sez. 1955/56 t. warsz.: Powszechnego (do 1963), Dramatycznego (1963-68), Wielkiego (1 XII 64 - 31 XII 81), Ateneum (1 I 70 - 1981), a następnie sekretarzem lit. T. Polskiego (od 1 II 82 do śmierci). W l. 1949-50 i 1980-81 wykładał w PWST w Warszawie, w l. 1951-55 w Krakowie (historię teatru i literatury). Przełożył ok. 50 utworów dramaturgii niemieckojęzycznej (np. Kleista, Durrenmatta, Brechta, Schillera, Frischa), redagował periodyk Scena Wrocławska, był autorem artykułów o tematyce teatralno-literackiej (Teatr, Dialog), monografii o Wojciechu Bogusławskim, nowego opracowania jego "Henryka VI" na łowach monograficznych programów baletowych i operowych, okolicznościowych wydawnictw teatralnych (T. Wielkiego, Ateneum), adaptacji teatralnych i telewizyjnych ("Róża" Żeromskiego, "Cichy Don" Szołochowa). 1 IX 84 w T. Polskim w Warszawie obchodził 35-lecie działalności teatralnej.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.