teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Kamiński

nie żyje
ur. 1914-08-12, Podkamień /k Tarnopola
zm. 1985-10-16, Chęciny

Biografia

Stanisław Kamiński (12 VIII 1914 Podkamień k. Tarnopola - 16 X 1985 Chęciny), aktor. W 1954 zdał w Warszawie eksternistyczny egzamin aktorski. W l. 1947-50 grał i kierował administracją T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, w l. 1950-83 był aktorem T. im. Żeromskiego w Kielcach, a w początkowym okresie także zastępcą dyr. teatru (1954-54). Grał takie role, jak Naczelny Wódz ("Ucieczka" Bułhakowa), Radca ("Królowa przedmieścia" Krumłowskiego), Kanclerz ("Balladyna" Słowackiego), Dyrektor ("Dwa teatry" Szaniawskiego), Respekt ("Fantazy" Słowackiego), Cześnik ("Zemsta" Fredry), Ozryk ("Hamlet" Shakespeare'a). Współpracował z ruchem amatorskim.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.