teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Jurandot

nie żyje
ur. 1911-03-19, Warszawa
zm. 1979-08-16, Warszawa

Biografia

JURANDOT Jerzy, właśc. J. Glejgewicht (19 III 1911 Warszawa - 16 VIII 1979 Warszawa), kie­rownik artyst. i lit. teatru. Pochodził ze środowiska inteligenckiego. Był synem Tadeusza Glejgewichta i Sabiny z Bartów, mężem tancerki, aktorki i pisarki Stefanii Grodzieńskiej. Po ukończeniu gimn. w 1928 studiował matematykę i chemię na Uniw. Warsz. (1934 uzyskał absolutorium). Od 1929 współpra­cował z kabaretami i prasą satyryczną. Był kier. lit. kabaretów - Cyrulik Warszawski (1935) i Małe Qui Pro Quo (1937-39). W 1942 pracował jako kier. lit. teatrzyku rewiowego w getcie warszaw­skim. W 1944-45 był naczelnikiem Wydz. Estrady w MKiS. W lutym 1945 organizował w Łodzi T. Miniatur Syrena (później pn. T. Syrena, od sez. 1948/49 w Warszawie), w 1945-50 i 1955-57 był jego kier. artystycznym. W 1952-55 pełnił funkcję dyr. T. Satyryków w Warszawie. "Jako dyrektor okazał się być prawdziwym człowiekiem teatru i świetnym organizatorem" ("Teatr"). Był popularnym autorem komedii (m.in. "Takie czasy", "Mąż Fołtasiówny" i "Dziewiąty sprawiedliwy"), utworów satyry­cznych i tekstów rewiowych; wydał tom wspomnień teatr. "Dzieje śmiechu" (Warszawa 1959).

Bibl.: S. Grodzieńska: Urodził go "Niebieski ptak", War­szawa 1988; Fuks: Z diariusza s. 17; Kaszyński: Teatr łódź.; Krasiński: Warsz. sceny; Rendez-vous z Syreną; SWPP seria 1; Sempoliński: Druga potowa (il.); Rocz. Lit. 1979; Teatr 1979 nr 21 (il.).

Ikon.: Fot.: - Arch. Dok. Mech. Film.: Fragm. kronik i materiałów filmowych z 1. 1948-72, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.