teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zdzisław Jóźwiak

nie żyje
ur. 1930-09-07, Łęki Górne/ k Kutna
zm. 1978-03-08, Łódź

Biografia

JÓŹWIAK Zdzisław Jan (7 IX 1930 Łęki Górne k. Kutna - 8 III 1978 Łódź), aktor. Był synem Apoloniusza J. i Marianny z Leoniaków. W 1955 ukończył PWSA w Łodzi. Na sez. 1955/56 został zaangażowany do T. Dramatycznych w Częstocho­wie. W 1956-60 występował w T. Ziemi Pomor­skiej w Bydgoszczy, zagrał w nim w sez. 1959/60 tyt. rolę w "Kordianie", w której był zdaniem recen­zentów "suchy, chłodny, w pierwszej części wy­raźnie puszczał całe partie tekstu, te zwłaszcza, w których dominują sprawy uczuć", był za to "świet­nym zdeterminowanym, poddanym jednej idei rewo­lucjonistą" ("Gazeta Pomorska") i "potrafił łączyć cechy romantyka i ironisty, niekiedy buntującego się przeciw swej własnej słabości i nawet krótko­wzroczności" ("Pomorze"). Od sez. 1960/61 do koń­ca życia występował w Łodzi, pocz. w T. Ziemi Łódzkiej (sez. 1960/61), potem w T. 715 (1961-65) i T. im. Jaracza (1965-78). Współpracował także z zespołem amat. przy łódz. DK i z kabaretem studenckim Pstrąg. Grał m.in. Strymodorosa ("Gromiwoja"), Don Rafaela de Avellaneda ("Don Juan Tenorio"), Heppy'ego ("Śmierć komiwojażera"), Pro­kuratora ("Kobieta w trudnej sytuacji"), Kazimierza ("Romans z wodewilu"), Kuternogę ("Kaukaskie koło kredowe"), Doktora ("Jegor Bułyczow i inni"), Mudrowicza ("Szaleństwa panny Ewy"), Czernikowa ("Pro­tokół pewnego zebrania")

Bibl.: Almanach 1977/78; Gaz. Pom. 1959 nr 246; Pam. Teatr. 1972 z. 2 s. 242; Pomorze 1959 nr 22; Akta, ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Film.: 1975 - Zapis zbrodni (f.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.