teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Helena Jaszczołt

nie żyje
ur. 1896-01-01, Mińsk Litewski
zm. 1982-09-19, Warszawa

Biografia

Helena Jaszczołt, także Sulima-Jaszczołt, z domu Wołodźko, pseud. Jaworska (1 I 1896 Mińsk Litewski - 19 IX 1982 Warszawa), aktorka, śpiewaczka. Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie (1918) uczyła się gry scen. na prywatnych lekcjach. Wkrótce rozpoczęła występy na scenach warsz. (pod nazw. Jaworska), m. in. w lecie 1919 w t. w Dolinie Szwajcarskiej, w l. 1921-23 w T. Nowym (np. Elly w "Dziewczę z Holandii" Kalmana, Tilly w "Blondynce" Gilberta), w sez. 1923/24 w T. Polskim w Wilnie (np. Archanioł w "Dziadach" Mickiewicza, Janka w "Dziewiczym wieczorze" Zapolskiej, Anna Jagiellonka w "Złotych więzach" Rydla), w sez. 1924/25 w T. Nowości w Poznaniu, następnie od lutego 1925 w Operetce Wileńskiej (np. w tytułowej roli "Marietty" Kolio), w sez. 1925/26 w T. im. Fredry w Warszawie, 1926/ 27 w T. Polskim w Katowicach (np. Kasia w "Gorącej krwi" Fijałkowskiego, Zuzia w "Damach i huzarach" Fredry), w lecie 1927 z zespołem T. Popularnego z Bydgoszczy występowała w Gdańsku, w sez. 1927/28 początkowo w T. Nowości w Warszawie, od listopada w T. Miejskim w Grudziądzu, w sez. 1928/29 w Lublinie, w maju 1929 z zespołem operetkowym H. Czarneckiego w Płocku, jesienią 1929 w Operetce Lucyny Messal w Warszawie, a następnie jeszcze w sez. 1929/30 w Grudziądzu, ponadto w 1930 w programach kabaretowych kina "Pan" przy Nowym Świecie w Warszawie. W l. trzydziestych występowała głównie w t. warsz., m. in. Kometa, objazdowy T. Rewii Dawida Celmajstra, w sez. 1938/39 w T. na Pohulance w Wilnie. Po II wojnie świat, grała (pod nazw. Jaszczołt) w T. Nowym w Poznaniu (1945/46), następnie w Warszawie: w Miejskich T. Dramatycznych (1946-48), głównie na scenie Rozmaitości (np. Tytusowa Dudgeon w "Uczniu diabła" Shawa, Franciszka w "Żabusi" Zapolskiej), od 1949 w T. Narodowym i okresowo na scenie T. Współczesnego (1955-57). W 1964 przeszła na emeryturę. Poza wymienionymi rolami po wojnie grała m. in. Zgrzeblarkę ("Odezwa na murze" Świerszczyńskiej), Służącą ("Karykatury" Kisielewskiego), Przekupką ("Człowiek z karabinem" Pogodina), Hester ("Niewiele brakowało" Wildera), Wieśniaczką ("Książa Hamburg" Kleista).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.