teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jacek Bunsch

Nagrody

1.

nagroda:Opole - XII OKT - wyróżnienie za opracowanie tekstu i reżyserię sztuki "Janulka córka Fizdejki" S.I.Witkiewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu
rok otrzymania:1986

2.

nagroda:Statuetka A.Fredry - Nagroda wrocł.krytyków teatr. i Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru dla przedst."Kandyd czyli optymizm" w reż.M.Wojtyszki jako najwybitniejszego osiągnięcia i wydarzenia w życiu teatralnym Wrocławia
rok otrzymania:1987

3.

nagroda:Opole - XVII OKT - nagroda zespołowa dla aktorów i realizatorów spektaklu "Biesiada u hrabiny Kotłubaj" wg Witolda Gombrowicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu
rok otrzymania:1991

4.

nagroda:Złota Maska (Śląsk) dla przedstawienia "Operetka" Witolda Gombrowicza w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
rok otrzymania:2002

5.

nagroda:Złota Maska (Śląsk) - w kategorii "najlepszy reżyser" - za reżyserię przedstawienia "Ferdydurke" wg Gombrowicza w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
rok otrzymania:2003

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.