teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Wanda Młodzianowska

nie żyje
ur. 1891-10-21, Łódź
zm. 1958-10-09, Warszawa

Biografia

CHĄDZYŃSKA Wanda, zamężna Młodzianowska (21 X 1892 lub 1891 Łódź - 9 X 1958 Warszawa), aktorka. Była córką Bronisława i Zofii Ch., żoną artysty malarza Czesława Młodzianowskiego. Zaczęła występo­wać w sez. 1910/11 w t. wil.; w sez. 1911/12 występowa­ła w Łodzi, a w 1912 w Kaliszu. Następnie zaangażowa­ła się do T. Małego w Warszawie. W okresie I wojny świat. występowała w t. objazdowych na prowincji i brała udział w koncertach dla żołnierzy. Po wojnie występowała w Warszawie: w 1918-20 w T. Praskim, w sez. 1920/21 w T. Reduta, w 1921-25 w T. im. Bo­gusławskiego. W późniejszym okresie (do 1932) wsku­tek choroby męża występowała rzadko, m.in. w wil. Reducie, w T. im. Żeromskiego w Warszawie pod dyr. I. Solskiej (1932). Po II wojnie świat. w Warszawie, najpierw w Miejskich T. Dramatycznych (1946-49) a od 1949 do 1957 w T. Powszechnym. Początkowo grała role amantek i bohaterek, np. Laurę ("Kordian"), Rachelę ("Wesele"), Pallas ("Achilleis"), a później role charakterystyczne, m.in. Orgonową ("Damy i huzary"), Bonę ("Królewski jedynak"), Tadrachową ("Moralność pani Dulskiej"), Katarzynę ("Żołnierz i bohater"), Martę ("Głupi Jakub"), Ostrowską ("Ruchome piaski"), Wicherkowską ("Dom otwarty"), Panią Higgins ("Pygmalion"), Hra­binę Rostową ("Wojna i pokój") - ostatnia rola.

Bibl.: Simon: Spis przedstawień Reduty; Szczublewski: Artyści i urzędnicy; Scena i Widownia warsz. 1948 nr 5 s. 36 (il.), 59; Teatr 1958 nr 20 (il.); Tyg. ilustr. 1911 nr 4 (il.); Akta SPATiF nr 387; Afisze i programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.