teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Justyna Czartorzyska-Szrojt

nie żyje
ur. 1903-12-16, Warszawa
zm. 1972-04-28, Warszawa

Biografia

CZARTORZYSKA Justyna, właśc. Maria Janina Bachrach, zamężna Szrojt (16 XII 1903 Warszawa - 28 IV 1972 Warszawa), aktorka. Była córką Feliksa i Balbiny Bachrachów, żoną sekretarza lit. teatru Eugeniusza Szrojta. Na scenie używała zawsze nazwiska Czartorzyska. W 1923 ukończyła Oddział Dram. przy Państw. Konserwatorium Muz. w Warszawie, już jednak w sez. 1922/23 zaczęła wy­stępować w warsz. T. Polskim w małych rólkach takich jak: Dziewczynka z ulicy ("Samum" H. Lenormanda). W sez. 1923/24 nadal w T. Polskim Małym, grała m.in.: Ludwikę ("Miłość czuwa"), Pokojówkę ("Od poranka do północy"). W sez. 1924/25 i 1925/26 występowała w t. Qui Pro Quo (wyróżniała się w recytacjach), latem 1926 w warsz. T Nowości (krótko) i T. Letnim w Wilnie (krótko w sierpniu), w sez. 1926/27 i 1927/28 w T. im. Słowackiego w Krakowie, później w t. objazdowych. W okresie międzywojennym występowała też dorywczo w zespołach objazdowych pod kier. K. Adwentowicza. W czasie II wojny świat. nie grała. Od 1946 należała do zespołu Miejskich T. Dramatycz nych w Warszawie i na ich scenach grała w sez 1946/47 i 1947/48. Później występowała nadal w Warszawie, m.in. w T. Dzieci Warszawy (1949-50) T. Nowej Warszawy (1950/51-1952/53), T. Powszechnym (1953/54-1956/57) i T. Ludowym (1958-60). W 1963 przeszła na emeryturę.

Przed II wojną świat. grała przeważnie role młodych dziewcząt i amantek, np. Mabel ("Cały dzień bez kłamstwa"), Paulette ("Proboszcz wśród bogaczy") Anioł I ("Hanusia"), po wojnie m.in. takie, jak: Maryna ("Wesele", 1946), Tilly ("Świerszcz za kominem" 1947), Róża Byleńska ("Dom kobiet", 1948), Janin, ("Niezwykła historia", 1953), Popowa ("Niedźwiedź" 1955), Teresina ("Filomena Marturano", 1956), Bobine ("Przyjaciele" A. Fredry, 1959). Grała też w pol. filmach: "Tajemnica przystanku tramwajowego" (1922), "O czym się nie mówi" (1924), "Szlakiem hańby" (1929).

Bibl.: Almanach 1971/72; Hist. filmu t. 1; Jewsiewicki Materiały; Lechoń: Świat teatru; Lorentowicz: T. Polski Sempoliński: Wielcy artyści; Wilski: Szkolnictwo; Scen: i Widownia Warsz. 1948 nr 5; Świat Lit. i Teatr. 1926 nr 2 (il.); Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.) ZASP; Akta, ZUS Warszawa; Rymkiewicz; T. Powszechny.

Ikon.: J. Żebrowski: Cz. jako Teresina (Filomena Martu rano), karyk., rys., repr. Express Wiecz. 1956 nr 284; Fot - Arch. Dok. Mech.

Film.: 1929 - Szlakiem hańby (f.).

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.