teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisława Kawińska

nie żyje
ur. 1886-05-07, Warszawa
zm. 1960-10-28, Warszawa

Biografia

KAWIŃSKA Stanisława, właśc. S. Krajewska (7 V 1886 Warszawa - 28 X 1960 Warszawa), aktorka. Była córką Aleksandra Krajewskiego i Katarzyny z Dasz­kiewiczów. Ukończyła w Warszawie pensję A. Hoene-Przesmyckiej, a następnie była uczennicą M. Przybyłko-Potockiej. W 1906 (maj) występowała w zespole J. Puchniewskiego w Kijowie, m.in. w roli Muni ("Dom otwarty"). W sez. 1906/07 grała w T. Polskim w Poznaniu, następnie w zespole M. Przybyłko-Potockiej, potem w Łodzi (do 1909), w 1909-10 w Częstochowie, w 1911-12 w Płocku, następnie zaś w zespole objazdowym na terenie Rosji. Po powrocie do Warszawy występowała w 1915 w T. Bagatela-Nowy, w sez. 1915/16 w T. Arty­stycznym, od 1916 do 1920 stale w T. Praskim. W 1920 należała do objazdowego t. YMCA. Z kolei znowu grała na scenach warsz.: w 1920-32 w T. Polskim i T. Ma­łym, w 1931-32 w T. na Chłodnej, w 1933 w T. Kame­ralnym, w sez. 1933/34 w T. Narodowym, T. Nowym i T. Letnim, w 1934-36 na scenach TKKT, w 1936-39 w T. Letnim i T. Narodowym. Jesienią 1944 zaczęła występować w T. m.st. Warszawy na Pradze i grała na tej scenie do jesieni 1945, m. innymi role: Szaruckiej ("Majster i czeladnik"), Dulskiej ("Moralność pani Dulskiej"), Matki Maryny ("Obcym wstęp wzbroniony"). Następnie w 1945-49 występowała w Miejskich T. Dramatycz­nych w Warszawie, a od 1949 do 1960 należała do ze­społu T. Powszechnego.

Grała role dram. i charakterystyczne, m.in. Hertmańską ("Murzyn warszawski"), Wielhorską ("Tamten"), Radczynię ("Wesele"), Panią Tarleton ("Związek niedobrany"), Tilly ("Świerszcz za kominem"), Kniertje ("Nadzieja"), Żonę Chłopowa ("Rewizor"), Matkę Honoratę ("Medor"), Mar­grabinę ("Adrianna Lecouvreur"), Panią Hilldynsdorf ("Pygmalion"), Tadrachową ("Moralność pani Dulskiej"). W okresie międzywojennym występowała też w filmach polskich.

Bibl.: Czempiński: Teatry w Warszawie s. 186 (il.), 190; Jewsiewicki: Materiały; Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I (il.); S. Mrozińska: Teatr wśród ruin Warszawy, Warszawa 1958 (il.); 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 373; Biuletyn Informa­cyjny SPATiF, Warszawa 1960 nr 6/7; Scena i Widownia warsz. 1948 nr 5 (il.); Akt zgonu 1960/VII-1203, USC Praga-Północ; Akta SPATiF nr 1039; Mika; Straus: Repertuar 1915-16.

Ikon.: Jotes [J. Szwajcer]: K., portret, karyk., rys., repr. Comoedia 1926 nr 22; Fot. w rolach - MTWarszawa.

Film.: 1933 - Każdemu wolno kochać; 1937 - Książątko; 1938 - Geniusz sceny, Wrzos.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.