teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janina Łukowska

nie żyje
ur. 1907-06-21, Poznań
zm. 1962-11-28, Łódź

Biografia

ŁUKOWSKA Janina, zamężna Górewicz (21 VI 1907 Poznań - 28 XI 1962 Łódź), aktorka. Była córką Sta­nisława Ł. i Marty z domu Linke. Od 1 V 1928 do 1930 występowała w T. Nowym w Poznaniu, w maju 1930 w T. Narodowym w Warszawie. 21 VI 1930 zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Jesienią 1930 grała w Grodnie, w pierwszej poł. 1931 w T. Miejskich w Warszawie, następnie znowu w Poznaniu w T. Nowym (sez. 1931/32) i T. Polskim (sez. 1932/33). W 1933-35 występowała w T. Miejskim w Bydgoszczy, w 1935-37 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu (w maju 1937 z zespołem tego t. w Gdańsku), w sez. 1937/38 w T. Miejskim w Grodnie, w sez. 1938/39 w T. Miej­skim w Częstochowie. W czasie okupacji niem. podczas II wojny świat. pracowała jako kelnerka w kawiarni "Sztuka" w Częstochowie, w 1942-43 występowała w T. Objazdowym Generalnego Gubernatorstwa w sztuce "Kwarantanna". Po wojnie w 1945-50 grała w T. Miejskich w Częstochowie, następnie do zgonu w Ło­dzi: w T. Powszechnym (sez. 1950/51 i 1951/52), T. Nowym (sez. 1951/52 i 1952/53), T. Satyryków (sez. 1953/54), T. Ziemi Łódzkiej (1955-58), T. Powszechnym (1958-62). Role: Hania ("Don Juan" T. Rittnera), Anto­sia ("Chory z urojenia"), Helena ("Pan Damazy"), Stefka ("Panna Maliczewska"), Katarzyna ("Żołnierz i bohater"), Małgorzata ("Henryk VI na łowach"), Pani Dobrójska ("Śluby panieńskie").

Bibl.: Almanach 1962/63; Kaszyński: Teatr łódz.; Biuletyn In­formacyjny SPATiF, Warszawa 1962 nr 29; Dz. lódz. 1962 nr 286; Akta SPATiF nr 3129. Film.: 1948 - Ulica Graniczna.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.