teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Czesław Jagielski

nie żyje
ur. 1911-09-04, Łódź
zm. 1972-12-14, Toruń

Biografia

JAGIELSKI Czesław (4 IX 1911 Łódź - 14 XII 1972 Toruń), aktor. Był synem Wincentego J. i Marii z Młynarczyków. Początkowo pracował w Pol. Kolejach Państw. (PKP). W 1949 rozpoczął występy w T. im. Żeromskiego w Kielcach. Od 1958 do 31 I 1962 pełnił także funkcję dyr. admi­nistracyjnego tego t.; do zespołu aktorskiego należał do końca sez. 1962/63. Od sez. 1963/64 do końca życia występował w T. im. Horzycy w Toruniu, gdzie w sez. 1965/66-1969/70 był także zastępcą dyr. do spraw administracyjnych. Początkowo grał role epizodyczne, później wyróżniał się w rolach charakterystycznych, takich jak: Horodniczy ("Rewi­zor"), Bajkow ("Dziady"), Porfiry ("Zbrodnia i kara"), Geldhab ("Pan Geldhab"). O Horodniczym pisano: "Świetne, realistyczne aktorstwo; rola wprost wy­marzona dla Jagielskiego, drobiazgowo wystudio­wana, prosta w mechanizmie lecz bogato obudo­wana konkretem, zupełnie nieoszczędna w szczegó­łach, zamaszysta, ale zdyscyplinowana" ("Gazeta Pomorska" 1964), o Majorze w "Damach i huzarach", że "...wyłamywał się z ogólnej, nieco banalnej farsowości spektaklu", "...potrafił nie tylko śmieszyć, ale i wzruszać" ("Gazeta Pomorska" 1968), w Panu Geldhabie, "...starał się wybronić stworzoną przez siebie rolę przed karykaturą" ("Pomorze").

Bibl.: Almanach 1972/73; Gaz. Pom. 1964 nr 273, 1968 nr 223; Gaz. Toruńska 1972 nr 300; Pomorze 1971 nr 231; Programy, IS PAN.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.