teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zbisław Pelc-Ichniowski

nie żyje
ur. 1912-03-23, Lwów
zm. 1969-11-11, Katowice

Biografia

PELC-ICHNIOWSKI Zbisław, Zdzisław (23 III 1912 Lwów - 11 XI 1969 Katowice), aktor. Był synem Michała, krawca, i Teresy Ichniowskich. Po zdaniu matury w 1932 we Lwowie, kontynuował naukę w Szkole Ekonomiczno-Handlowej. Od 1934 występował w amat. zespole teatr. lwow. Stow. "Gwiazda". W czasie okupacji niem. brał udział w przedstawieniach Tajnego Zespołu Lalkowego pod kier. J. Swatonia, m.in. w "Szopce krakowskiej", wy­stawianej w szpitalu na Pohulance, granej nast. w sierocińcu przy ul. Zadwórzańskiej (1942-43). W sez. 1944/45 został zaangażowany do Pol. T. Dra­matycznego we Lwowie, gdzie wkrótce został też słuchaczem studia dram. przy tym teatrze. Ukończył je w 1945. Pierwsze jego role na scenie zaw. to m.in.: Benedykt ("Moja siostra i ja"), Chochoł ("We­sele"), Ciekocki ("Uciekła mi przepióreczka"). Używał wówczas nazwiska Pelc. Z zespołem lwow. przybył do Katowic i na scenie T. Śląskiego występował od sez. 1945/46 do końca życia, używając obydwu nazwisk. Grał m.in.: Malvolia ("Wieczór Trzech Króli"), Filostrata ("Sen nocy letniej"), Skrzyneckiego("Warszawianka"), Mariana Branda ("Inżynier Saba"), Henryka ("Bankierzy ruin"), Pyłkija ("Zagłada eskadry"), Josepha ("Ludzie i cienie")

Bibl.: Almanach 1969/70; Dąbrowski: Na deskach t. 1,2; T. Śląski; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny (il.); Teatr Śląski 1922-72 (il.); Wydrzyński s. 63, 66, 116, 121, 162-163, 258, 265, 289, 342 (il.), 361; Pam. Teatr. 1987 z. 1-2 s. 119; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN; Linert: Pol. T. Dram. we Lwowie.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.