teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Longin Dubrawski-Sas

nie żyje
ur. 1892-03-15, Opólsk
zm. 1967-02-06, Opole

Biografia

DUBRAWSKI Longin, także L. Sas-Dubrawski (17 IV 1892 Opolsk k. Lwowa - 6 II 1967 Opole), aktor. Był synem Włodzimierza i Marii ze Scha­bińskich, mężem Janiny Dubrawskiej. Pochodził z rodziny nauczycieli ludowych. Ukończył szkołę średnią i szkołę dram. we Lwowie. Początkowo był związany ze scenami amat. lwow. Stowarzyszeń: "Biały Orzeł", Tow. im. Kościuszki, "Gwiazda". Zawodową działalność rozpoczął w 1911 w objaz­dowym zespole pn. T. Narodowy, kierowanym przez Szajer-Nowickiego. W 1912-14 należał do zespołu T. Nowego we Lwowie prowadzonego pocz. przez E. Rygiera, a potem J. Rygiera. Następnie do 1918 odbywał służbę w armii austriackiej. Po dwuletniej chorobie, w 1920 wstąpił do zespołu objazdowego D. Baranowskiego i był w nim do 1922. Od 1923 występował stale we Lwowie: w T. Ludowym im. Słowackiego (1923-26), T. Małym pod dyr. L. Czar­nowskiego (1926-29), T. Miejskich (1929-39), Pol­skim T. Dramatycznym (1939-41). Po II wojnie świat. rozpoczął pracę w T. Ziemi Rzeszowskiej (sez. 1945/46), a od 1946 występował stale w T. Ziemi Opolskiej. Grał takie role, jak: Dworzanin ("Zemsta"), Dezydery ("Ładna historia"), Reporter ("Ka­wiarenka"), Tackleton ("Świerszcz za kominem"), Rem­bo ("Damy i huzary"), Książę Medina ("Don Carlos").

Bibl.: Mykita-Glensk; Osiński: Repertuar; Pam. Teatr. 1963 z. l-4 s. 265; Teatr 1967 nr 13; Afisze, MTWarszawa; Akta (tu fot), ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.