teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Piotr Erlich

nie żyje
ur. 1905-10-01, Łokacze
zm. 1982-08-12, Kazimierz /n Wisłą

Biografia

Piotr Erlich (1 IX 1903 Łokacze na Wołyniu - 12 VIII 1982 Kazimierz n. Wisłą), aktor. Kończąc gimnazjum w Równem występował z recytacjami, kierował kółkiem dramatycznym. W 1920 ukończył w Wilnie kurs nauczycielski i podjął pracę w szkole im. Szotem Alejchema w Równem. Kierował młodzieżowym kółkiem dram. i t. dziecięcym przy szkole. W l. dwudziestych wstąpił do objazdowego t. żydowskiego, potem do t. żydowskiego Gimpla we Lwowie, gdzie uczył się gry scen. u wybitnych aktorów żydowskich. Od 1939 pracował jako aktor estradowy w Taszkiencie, w l. 1946-53 w T. Dramatycznym w Stanisławowie, w l. 1953-59 tamże w T. Lalek. Po powrocie do Polski w 1959 był przez wiele lat reżyserem i kier. zespołów amatorskich na Dolnym Śląsku, w l. 1969-78 aktorem T. Żydowskiego w Warszawie, z którym współpracował po przejściu na emeryturę. Brał udział we wszystkich niemal przedstawieniach.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.