teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Eugeniusz Fedorowicz

nie żyje
ur. 1919-11-15, Zawadki
zm. 1968-01-01, Kraków

Biografia

FEDOROWICZ Eugeniusz (15 XI 1919 Zawadki k. Białej Podlaskiej - 1 I 1968 Kraków), aktor. Był synem Feliksa F. i Apolonii z Kamińskich, mężem Aliny F., ojcem aktora Jerzego Fedorowicza. Uczyt się w gimn., a nast. w lic. przyrodniczym im. Prusa w Siedlcach. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939. Maturę zrobił w 1940 na tajnych kompletach. Wstąpił do AK, ukończył Szkołę Pod­chorążych i służył w oddziale leśnym. W 1943 aresztowany przez gestapo, zbiegł z transportu i ukrywał się pod przybranym nazwiskiem. Po wojnie mieszkał w Polanicy Zdroju, gdzie do końca paź­dziernika 1954 pracował w Dyrekcji Uzdrowiska, jednocześnie występując przez wiele lat w miejsco­wym amat. T. Uzdrowiskowym im. Ćwiklińskiej. W Krakowie 20 IX 1954 zdał eksternistyczny eg­zamin aktorski i uzyskał uprawnienia aktora zawo­dowego. Od 1 XI 1954 został zaangażowany do krak. T. Młodego Widza (od 1958 T. Rozmaitości) i występował na tej scenie do 1967. Zdolny, sumienny aktor, tworzył wyraziste i prze­konywające postaci bez nadużywania ekspresji dramatycznej. Najważniejsze role: Cześnik ("Zemsta"), Bolszow ("Bankrut"), Cyryl van Belle ("Burmistrz Styl

mondu"), Wuj Tom ("Chata wuja Toma"), William Harrington ("Roxy"), John Piribingl ("Świerszcz za ko­minem"), Doktor Gibbs ("Nasze miasto"), Petkow ("Żoł­nierz i bohater").

Bibl.: Almanach 1967/68; Biuletyn Informacyjny SPATiF 1968 nr 85/86; Dz. Pol. 1968 nr 2; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. -MTWarszawa, T. Bagatela Kraków.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.