teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Lidia Goebel

nie żyje
ur. 1904-04-07, Warszawa
zm. 1980-03-28, Warszawa

Biografia

GOEBEL Lidia, Ligia (7 IV 1917 Warszawa - 28 III 1980 Warszawa), aktorka. Była córką Sta­nisława G. i Zofii z Cholewiczów. Słuchaczka PIST-u, debiutowała 14 IX 1934 jako Wanda ("Ułani księcia Józefa") w T. Ateneum w Warszawie. Do końca sez. zagrała tu jeszcze Felicję ("Pani X") i Panią ("Typ A"). W 1935-38 występowała na scenach TKKT, a w sez. 1938/39 w T. 815. W Albumie artysty polskiego chwalono jej "niezwykłą urodę i demoniczne spojrzenie". W okresie okupacji niem. pracowała jako kelnerka. Po wojnie, 1946-48 nale­żała do zespołu warsz. Miejskich T. Dramatycznych. Grała tu Pokojówkę ("Pygmalion"), Walerię ("Cud św. Antoniego"), Belinę ("Chory z urojenia") i Ninę ("Męż­czyzna"). Na liście ZASP-u z 1949 zarejestrowana była jako aktorka bez stałego zatrudnienia. Przed wojną występowała także w filmach polskich.

Bibl.: Album artysty polskiego, Warszawa 1938 (il.): Al­manach 1979/80; Hist. filmu t. 2; Krasiński: Teatr Jaracza; Łoza: Uzupełnienia (il.); Rampa 1938 nr 1; Rymkiewicz: T. Powszechny; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.