teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Barbara Halmirska

nie żyje
ur. 1899-12-02, Warszawa
zm. 1973-01-27, Warszawa

Biografia

HALMIRSKA Barbara Zofia, właśc. Pestrakiewicz, zamężna Piotrowska (2 XII 1899 Warszawa - 27 I 1973 Warszawa), aktorka, śpiewaczka. Była córką Stanisława Pestrakiewicza i Aliny z Antoszkiewiczów. Ukończyła szkołę śpiewu M. Sobolewskiej. W 1922-24 występowała w warsz. kabarecie Stańczyk; w 1925 w objazdowym zespole pn. Zrze­szenie Artystów Operetki Warsz. i Krak. (Kresy Wschodnie, Małopolska, Wielkopolska i Pomorze); w 1926 w T. Nowości w Częstochowie; w sez. 1926/27 w Wilnie; 1928 w operetce krak., w t. Re­wia w Poznaniu i w t. Czerwony As w Warszawie; 1929-30 w t. Czerwony As, Hel, Muza i Mignon w Warszawie; 1930-31 w Stanach Zjednoczonych. W 1931-36 i 1937-39 była solistką operetki wil., występowała gościnnie w warsz. t. rewiowych (Holly­wood, Operetka na Chłodnej, Cyrulik Warszawski), od marca 1936 w T. Miejskim we Lwowie, w sez. 1936/37 należała do zespołu T. Miejskiego w Bydgoszczy, a w 1938 grała w Krynicy, 1939-40 w t. muz. Lutnia w Wilnie. Jej role z tego okresu to m.in.: tyt. w "Madame Pompadour", Basia ("Sztygar"), Pokojówka ("Wiktoria i jej huzar"), Syrena ("Żołnierz królowej Madagaskaru"). W 1941 grała w jawnym warsz. t. rewiowym Figaro. Po II wojnie świat. występowała pocz. przez kilka miesięcy w Toruniu, w sez. 1947/48 i 1948/49 w łódź. T. Literacko-Satyrycznym Osa, a 1949-71 należała do zespołu warsz. T. Syrena.

Bibl.: Almanach 1972/73; Dymek z papierosa s. 368, 379; Formanowicz; Kaszyński: Teatr łódź.; Koczanowicz s. 152; Osiński: Repertuar; Sempoliński: Druga połowa; Sempoliński: Wielcy artyści; Warnecki; Pam. Teatr. 1963 z. 3-4 s. 202; Teatr 1973 nr 5; Tyg. Powsz. 1973 nr 8; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: J. Żebrowski: H. jako Ziemianka (Maman do wzię­cia), karyk., rys., repr. Express Wiecz. 1957 nr 214; Fot. - Aren. Dok. Mech.

Film.: 1960 - Miejsce na ziemi (f.); Fragm. materiałów film. z 1947, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.