Ryszarda Hanin

aktorka, nie żyje
ur. 1919-08-30, Lwów
zm. 1994-01-01, Świder

Biografia

Ryszarda Hanin, właśc. Hahn, zamężna Pa­sternak (30 VIII 1919 Lwów - 1 I 94 Świder pod Warszawą), aktorka, pedagog. Odebrała staranne wykształcenie (taniec, śpiew), grała w przedstawieniach amatorskich. Po maturze w 1937 wyjechała do Paryża na studia romanistyczne, gdzie uczęszczała również na zaję­cia w Studio Ch. Dullina. W 1939 wróciła do Lwowa i po wybuchu wojny pracowała w Do­mu Sierot, a następnie statystowała w "Krako­wiakach i Góralach" Bogusławskiego w Pol­skim T. Dramatycznym. 23 I 40 była obecna w Klubie Polskim we Lwowie w czasie are­sztowania polskich pisarzy. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa wraz z mężem, L. Paster­nakiem, ewakuowała się w głąb Związku Ra­dzieckiego, gdzie najpierw została spikerką Rozgłośni Pol. Z.P.P., a następnie aktorką Te­atrzyku Żołnierza (Teatru I Armii), z którym wróciła do kraju. Po rolach taneczno-muzycz­nych w składankach debiutowała jako Aniela ("Śluby panieńskie" Fredry 1944). Nast. rola to Panna Młoda ("Wesele" Wyspiańskiego) w T. Wojska Polskiego, z którym przeniosła się do Łodzi, gdzie w marcu 1945 zdała eksternisty­czny egzamin aktorski. Powtórzyła rolę Pan­ny Młodej, grała w wielkich przedstawieniach Schillera: Melibeę w "Celestynie" Rojasa, Ariela w "Burzy" Shakespeare'a, Nastkę w "Na dnie" Gorkiego. Wraz z Schillerem przeniosła się do Warszawy, gdzie grała w: T. Polskim (1949-54 i 1957- 63), T. Domu Wojska Polskiego (1954-57, od stycznia 1963 do śmierci), wystę­powała także gościnnie w t.: Współczesnym (Larysa w "Irkuckiej historii" Arbuzowa, 1967; Maryja w "Po górach, po chmurach" Brylla, 1969), Ateneum (Catherine w "Korsarzu" Con­rada, 1976), Na Woli (Matrosziłowa w "Proto­kole pewnego zebrania" Gelmana, 1976), Sce­nie Prezentacje (Służąca w "Lekcji" Ionesco, 1987) i t. pozawarszawskich: w Kaliszu (Mał­gorzata w "Damie Kameliowej" Dumasa, 1956) i Częstochowie (rola tyt. w "Wędce Feniksany" de Vegi, 1956 i Lidia Wasiliewna w "Staro­modnej komedii" Arbuzowa 1977). Na macie­rzystej scenie T. Dramatycznego grała m.in. role takie, jak: Pani Frank ("Pamiętnik Anny Frank" Goodrich i Hacketta), Maria Lwowna ("Letnicy" Gorkiego), Pelasia ("Na czworakach" Różewicza), Katarzyna-Matka-Królowa ("Ślub" Gombrowicza), Kobieta ("Ja, Feuerbach" Dorsta), Ciocia Leonia ("Ach Combray!"... wg Pro­usta). Współpracowała z Teatrem TV od po­czątku jego istnienia. Otrzymała wiele nagród za stworzone tam kreacje (np. za role w "Niespodziance" Rostworowskiego, 1969 i Helenę w "Całym życiu Sabiny" Boguszewskiej, 1969). Zagrała ok. trzydziestu ról filmowych. W1966 zdała egzamin reżyserski. Od 1951 aż do śmierci była pedagogiem warsz. PWST, koń­cząc karierę w stopniu profesora.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1993/94 tom XXXV, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.