teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Karol Hanusz

nie żyje
ur. 1894-05-30, Warszawa
zm. 1965-12-20, Warszawa

Biografia

HANUSZ Karol Szczęsny (30 V 1894 Warszawa - 20 XII 1965 Warszawa), aktor. Był synem Jana H. i Albiny z Korwin-Krukowskich. Ukończył gimn. klasyczne. W 1909-11 uczył się w szkole dram. w Kra­kowie; równocześnie pobierał lekcji śpiewu. We wrześ­niu 1911 debiutował w T. Polskim w Sosnowcu i wy­stępował tam do końca sez. 1911/12. W sez. 1913/14 występował w T. Zagłębia Dąbrowskiego, w 1913 gościnnie w Warszawie w t. Małe Miniatury, w sez. 1914/15 w Częstochowie, w sez. 1915/16 w T. Miejskim w Łodzi. Grał w tych latach m.in. Pana Młodego i Poetę ("Wesele"), Kazimierza ("Tamten"), Fedyckiego ("Ich czworo"), Zbyszka ("Moralność pani Dulskiej"), Sta­cha ("Krakowiacy i Górale"). Występował także w czo­łowych partiach operetkowych, m.in. Hrabiego ("Hra­bia Luksemburg"), Daniły ("Wesoła wdówka"). W listo­padzie 1915 zaczął występować w Łodzi w t. Bi-Ba-Bo (kier. J. Tuwim). Od tej chwili nie opuszczał kabaretu i estrady. W kwietniu 1916 przeniósł się do Warszawy i występował w następujących teatrzykach: w 1916-17 - Miraż (równocześnie 1916 - Chochoł), w 1917 - T. Artystyczny, w 1918 - Sfinks, w 1919 - Miraż, w 1919-22 - Czarny Kot, w 1922-25 - Qui Pro Quo, w 1925-27 - Perskie Oko, w 1927 - Nietoperz, w 1927 -Nowe Perskie Oko, w 1928-31 - Morskie Oko, w 1931-33 - Wesołe Oko, w 1933-35 - Cyrulik Warszawski. W maju 1935 występował gościnnie w warsz. T. Ateneum w komedii muz. "Mądra mama". Od 1937 grał w różnych zespołach estradowych w Pol­sce i we Francji. W okresie okupacji niem. w czasie II wojny świat. występował w jawnych t. rewiowych (Kometa, Nowości, Nowy Miraż) i śpiewał w kawiar­niach. 5 III 1944 obchodził jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej. W 1945-47 występował gościnnie na scenach i estradach w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, w sez. 1947/48 w T. Osa w Łodzi, w 1949-51 w łódz. T. Powszechnym TUR. Grał m.in. Wy­godnickiego ("Klub kawalerów"), Alfreda ("Wielki człowiek do małych interesów"). Od 1951 występował w Warszawie i innych miastach Polski na koncertach organizowanych przez PPIE Estrada. 19 II 1956 obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia, 12 XI 1961 pięćdziesięciolecia, a 5 XII 1964 pięćdziesięciopięciolecia pracy scenicznej.

Był popularnym aktorem estradowym, m.in. odtwórcą wielu wierszy i piosenek Tuwima, pisanych dla scenek literackich i kabaretów. Śpiewał piosenki liryczne, wesołe i humorystyczne, ballady, parodie i groteski. Był znakomitym odtwórcą piosenek warszawskich (jed­nym z jego przebojów była słynna "Czarna Mańka"). Wygłaszał monologi, tańczył w kabaretach. Grał w pol. filmach, m.in. "Wszystko się kręci" (1922), "Od kobiety do kobiety" (1923).

Bibl.: Almanach 1965/66; Banaszkiewicz, Witczak; Dymek z papierosa s. 243, 265, 266, 287, 295, 296, 298, 302, 326, 341, 445 (il.); Jewsiewicki: Materiały; Kaszyński: Teatr łódz.; Sem­poliński: Wielcy artyści (il.); Dz. lud. 1965 nr 299; Express wiecz. 1956 nr 43 (il.); Głos Pracy 1965 nr 304; Nowy Kur. warsz. 1944 nr 53; Pam. teatr. 1963 z. 1-4 (A. Wysiński s. 188, 193, 194); Świat 1956 nr 10 (J. Waldorff); Teatr 1956 nr 6 (J. Macierakowski), 1966 nr 5; Trybuna Ludu 1965 nr 353; Życie Warsz. 1961 nr 266, 1965 nr 304; Akta SPATiF.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa.

Film.: 1927 - Przeznaczenie; 1928 - Huragan.

Nagrania: Wywiad - Arch. Dok. Mechanicznej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.