teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Natalia Szymańska-Spiess

nie żyje
ur. 1896-07-27, Warszawa
zm. 1975-01-13, Łódź

Biografia

SZYMAŃSKA Natalia, zamężna Spiess (27 VII 1896 Warszawa - 13 I 1975 Łódź), aktorka. Była córką Rozalii i Tomasza Sz., siostrą -> Amelii Szymańskiej, żoną Mariana Spiessa (ślub w 1925). Gry aktorskiej uczyła się pod kier. J. Leśniewskiego. Występy rozpoczęła w 1919 lub 1920 w T. Po­wszechnym w Warszawie. W 1922-25 należała do zespołu T. Praskiego. W 1927 została skreślona z listy członków ZASP-u, ale wg wypełnionej przez nią ankiety pracę przerwała dopiero w 1933. Pod­czas II wojny świat. mieszkała w Wawrze k. War­szawy, potem była w obozie w Zakroczymiu. W 1945 znalazła się w Kielcach i tam ponownie roz­poczęła pracę aktorską w zespole T. Woj. Kielec­kiego, (później pn. T. im. Żeromskiego), w którym pozostała do 1949. Od 1949 do 1975 występowała w T. Powszechnym w Łodzi. Od 1964 była na emeryturze, ale nadal od czasu do czasu grywała. W okresie pocz. grała m.in. Łucję ("Bojomir i Wanda"), po wojnie takie role, jak: Hortensja ("Jadzia wdowa"), Tadrachowa ("Moralność pani Dulskiej"), Pani Soerensen ("Niemcy"), Anna Wójcik ("Zatrzymać pociąg"), Lady Wardle ("Klub Pickwicka"). Występowała także w fil­mach.

Bibl.: Almanach 1974/75; Kaszyński: Teatr łódz.; Scena Pol. 1922 z. 11/12; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN; Garlicka: Życie teatr, przedmieść.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN.

Film.: 1954 - Piątka z ulicy Barskiej (f.); 1957 - Czło­wiek na torze (f.), Ziemia (f.); 1965 - Obok prawdy (f.); 1967 - Sami swoi (f.); 1968 - Człowiek, który zde­moralizował Hadleyburg (tv), Komedia z pomyłek (f.); Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.