teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Nowicki

nie żyje
ur. 1909-09-07, Łódź
zm. 1977-11-23, Łódź

Biografia

NOWICKI Zygmunt (7 IX 1909 Łódź - 23 XI 1977 Łódź), aktor. Był synem Józefa N. i Marii z domu Arendt, mężem Sabiny z Pawłowskich, wie­loletniej dyr. administracyjnej t. łódzkich. Początkowo pracował jako subiekt handlowy. Należał do Koła Lit.-Dram. TUR w Łodzi, z którego w 1928 powstał Pierwszy T. Robotniczy Studio. W 1931-34 występował na Scenie Robotniczej, nast. jak poda­wał, w 1936-39 prowadził razem z M. Stawskim lalkowy t. dla dzieci Kot w Butach (wg M. Wa­rzechy teatr ten działał od marca 1938). W 1939 N. znalazł się we Lwowie, gdzie współpracował z t. Satyry przy red. "Czerwonego Sztandaru". Latem 1944 należał do Instytutu Dram. przy T. Wojska Pol. w Lublinie (zagrał Chochoła w "Weselu"). W 1945-52 był dyr. administracyjnym T. Powszech­nego TUR (do 1948 sceny filialnej T. Wojska Pol.) w Łodzi i do 1955 aktorem tego teatru. W 1955 zdał eksternistyczny egzamin aktorski i przeniósł się do łódz. T. im. Jaracza, w którym pracował do 4 XI 1970. Był dobrym wykonawcą ról epizody­cznych, wyróżnianych przez recenzentów. Od l. sześćdziesiątych grał często epizody w filmach; na scenie takie role, jak: Tebano ("Nauczyciel tańca"), Peters ("Niemcy"), Grzegorz ("Kordian"), Dulski ("Moralność pani Dulskiej"), Kapitan okrętu ("Wieczór Trzech Kró­li"), Mateusz ("Ania z Zielonego Wzgórza"), Koch ("Ostatnia stacja", nagroda Kaliskich Spotkań Teatr. 1965), Ksiądz ("Wesele").

Bibl.: Almanach 1977/78; Hist. filmu t. 5; Kaszyński: Teatr łódz.; Mrozińska: Karabin i maska; Wodnarowie; Pam. Teatr. 1987 z. 1-2 s. 301-306 (M. Warzecha); Akta (tu fot.) i kartoteki, ZASP.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.