teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Piotr Połoński

nie żyje
ur. 1901-11-26, Astrachań
zm. 1979-05-31, Białystok

Biografia

POŁOŃSKI Piotr (26 XI 1901 Astrachań - 31 V 1979 Białystok), aktor. Był synem Klaudiusza Marii P., wnukiem zesłańca z 1863, mężem Dat P., ojcem aktora Jerzego Połońskiego. Ukończył w Astrachaniu gimn. i tam w 1918 zaczął występowi w t. amat., a nast. w 1919 w t. zawodowym. Około 1924 przyjechał do Polski, pocz. ze względów językowych grał w ros. zespołach operetkowych i dram. we Lwowie, potem zaczął studiować w Oddziale Dram. przy Konserwatorium Muz. w Warszawie, który ukończył w 1931. Zapewne też występował jednocześnie (1930) w warsz. t. Mignon. Jesienią 1931 został zaangażowany do T. Ateneum zagrał tu Pana Leona ("Szkoła obłudy"). Od stycznia 1932 do 1936 występował w lwow. T. Miejskich w sez. 1936/37 w bydg. T. Miejskim, w sez. 1937/38 w Wilnie w T. na Pohulance, w 1939-40 i 1944-45 w Polskim T. Dramatycznym we Lwowie. Z zespołem tego teatru przybył w 1945 do Katowic tu w T. Śląskim występował do 1971, z wyjątkiem sez. 1947/48, kiedy grał w T. Miejskim w Białymstoku. W T. im. Wyspiańskiego w Katowicach ob­chodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy (23 I 1970) jako Dyndalski ("Zemsta"). Grał takie role, jak: Agelaos ("Powrót Odysa", 1932), Don Alonzo ("Cyd", 1933), Jussuf ("Cudze dziecko", 1934), Edek ("Panna Maliczewska", 1934), Claudio ("Wiele hałasu o nic", 1938), Stańczyk ("Wesele", 1945), Ciaputkiewicz ("Grube ryby", 1946), Osip ("Rewizor", 1947), Argan i Berald ("Chory z urojenia", 1948, 1956), Bartolo ("Wesele Figara", 1958), Peachum ("Ope­ra za trzy grosze", 1962), Ojciec ("Dwa teatry", 1965), Sporadycznie reżyserował, np. "Poemat pedagogiczny" (1953). Zajmował się też pracą pedag. w Studiu Dram. przy T. im. Wyspiańskiego w Katowicach.

Bibl.: Almanach 1978/79; Dąbrowski: Na deskach t. 1,2; Linert: T. Śląski; Marczak-Oborski: Teatr 1918-39; Osiński; Repertuar; Kur. Warsz. 1930 nr 194; Poglądy 1970 nr 5 (il.); Trybuna Rob. 1970 nr 68 (il.); Afisze, MTWarszawa; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN, ZASP.

Film.: 1960 - Miejsce na ziemi (f.).

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.