teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Irena Trojecka

nie żyje
ur. 1904-10-20, Warszawa
zm. 1970-04-12, Gdynia

Biografia

TROJECKA Irena, właśc. I. Trzywdar-Rakowska, z Polaków (20 X 1904 Warszawa - 12 IV 1970 Gdynia), aktorka. Była córką Józefa Polaka i Marii z Kryńskich, żoną Gwidona Trzywdar-Rakowskiego (zob. t. 1). Podana w akcie zgonu data urodzenia 19 XII 1909 mało prawdopodobna. Do szkoły śred­niej uczęszczała w Poznaniu i tam uczyła się po­dobno zawodu aktorskiego. Być może ona w 1922 pod nazwiskiem Trzywdar-Rakowska była aspirantką ZASP-u; nie jest to pewne, bo nie wiadomo kiedy wyszła za mąż. Według własnej relacji pracę rozpoczęła w sez. 1924/25 w T. Miejskim w Łodzi; nast. występowała w Łucku, T. Popularnym w Ło­dzi, Lesznie, Grodnie, T. Polskim i Małym w War­szawie, ale wiadomości tych nie udało się potwier­dzić. W 1933-35 przebywała wraz z mężem we Francji i zapewne brała tam udział w przedstawie­niach polskich. W 1938-39 występowała w T. Ma­rynarki Wojennej w Gdyni. Podczas II wojny świat. zajmowała się handlem. W 1945 podjęła znów pracę w T. Dramatycznym Marynarki Wojennej w Gdyni. W sez. 1946/47 występowała w T. Miejskim w Słupsku, nast. przebywała w Wejherowie. W lecie 1948 grała rolę Belli ("Głęboko sięgają korzenie") w Gdańskim Zespole Artystycznym. W sez. 1948/49 występowała w T. Powszechnym w Łodzi, 1949/50 w T. im. Węgierki w Białymstoku, od 1952 do emerytury (1968) w T. Wybrzeże w Gdańsku. Grała takie role, jak: Żona Jacobsona ("Wiosna w Norwe­gii"), Dziurdziulińska ("Klub kawalerów"), Pani Wenzel ("Kolega"), Diwa ("Zawisza Czarny" J. Słowac­kiego), Podstolina ("Zemsta").

Bibl.: Kaszyński: Teatr łódz.; Szczepkowska: 20 lat t. na Wybrzeżu; Dz. Bałt. 1953 nr 291 (il.) 1970 nr 87; Scena Pol. 1922 z. 8-10; Programy, IS PAN; Akta, ZASP; Akta, T. Wybrzeże Gdańsk; Akt zgonu nr 395/70, USC Gdynia.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.