teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bronisława Gerson-Dobrowolska

nie żyje
ur. 1913-10-12, Wraszawa
zm. 1981-02-13, Warszawa

Biografia

Bronisława Gerson-Dobrowolska (27 IX 1907 Warszawa - 13 II 1931 Warszawa), aktorka. W 1932 ukończyła Oddział Dramatyczny przy Konserwatorium Muz. w Warszawie i na sez. 1932/33 została zaangażowana do T. Miejskiego w Łodzi. Do wybuchu II wojny świat, występowała m. in. w Sosnowcu Grodnie (1935/36), T. im. Słowackiego w Krakowie (1936/37), ponownie w Łodzi w T. Polskim i Kameralnym (1937/38), w Warszawie. W l. 1940 - 41 w Państw. T. Polskim BSRR pod kier. Węgierki w Grodnie, Pińsku, Brześciu n. Bugiem, Mińsku, Białymstoku. Grała wówczas m. in. Panią Eynsford-Hill ("Pygmalion" Shawa), Daumową ("Panna Maliczewska" Zapolskiej), Podstolinę ("Zemsta" Fredry). Po wojnie grała w Krakowie: w sez. 1945/46 w T. im. Słowackiego, 1946 - 54 w T. Dramatycznych, 1954 - 56 w T. im. Słowackiego, 1956 - 66 w T. Ludowym w Nowej Hucie, następnie w T. Dramatycznym w Warszawie (1 I 67 - 75), T. im. Kochanowskiego w Opolu (1975 - 77). Po przejściu na emeryturę sporadycznie dogrywała w T. Narodowym w Warszawie. Ostatnie jej role, to m. in. Królowa Małgorzata ("Iwona księżniczka Burgunda" Gombrowicza), Przeorysza ("Opowieści kanterberyjskie" Chaucera), Markiza ("Miłosierdzie płatne z góry" Zanussiego i Zebrowskiego).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.