teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jarosław Fret

dyrektor, Instytut im. Jerzego Grotowskiego Wrocław

Biografia

Jarosław Fret; urodzony w 1971 w Turku. Założyciel i lider Teatru ZAR. W latach 1999-2002 wraz z Kamilą Klamut zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii, Grecji i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki religijnej chrześcijańskich kościołów wschodnich. Poszukiwania te stały się punktem wyjścia do powstania spektaklu "Ewangelie dzieciństwa", prezentowanego w Polsce, Czechach, Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Grecji i Egipcie. Prowadził warsztaty teatralne m.in. w: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Brazylii. Realizator pierwszego na świecie filmu dokumentalnego poświęconego Mandejczykom, jedynej przetrwałej do naszych czasów starożytnej grupie gnostyckiej, zamieszkującej południową część Iranu. Absolwent wrocławskiej polonistyki (1994). W latach 1993-1995 związany z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice; (od 1994 pracownik OPT). Współredaktor specjalnego rocznika "Pamiętnika Teatralnego" poświeconego Jerzemu Grotowskiemu, wydanego przez Instytut Sztuki PAN (Warszawa 2000-2001). Od 1995 roku pracował w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, od lutego 2004 pełniąc funkcje Dyrektora. Od stycznia 2007 Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.