teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Zembrzuski

nie żyje
ur. 1908-07-04, Warszawa
zm. 1975-12-09, Poznań

Biografia

ZEMBRZUSKI Józef (4 VII 1908 Warszawa - 9 XII 1975 Poznań), aktor. Był synem prawnika, Stefana Z. i Anieli z domu Campo del Scipio. Po zdaniu matury w Poznaniu studiował w tamtejszej Wyższej Szkole Handlowej. Równocześnie statysto­wał, m.in. w 1929 w objazdowym zespole T. Skar­żyńskiego, a w 1930 w pozn. T. Nowym. Po ukoń­czeniu studiów pracował jako urzędnik bankowy i dorywczo występował w zespołach objazdowych, m.in. Z. Szczerbowskiego i S. Płonki-Fiszera oraz podobno w warsz. T. Wielka Rewia. Podczas II woj­ny świat., a nast do 1947 był nadal urzędnikiem. Od 1947 pracował w rozgłośni PR w Poznaniu. Od 1 XI 1950 grał w T. Dramatycznych, a od 1962 w T. Polskim w Poznaniu, gdzie pozostał do 1964. Później był zastępcą kierownika artyst. pozn. Estrady i instruktorem w Pałacu Kultury. Od 1 I 1967 do końca sez. 1967/68 pracował znów w T. Polskim. Później występował dorywczo w zespole Estrady bydgoskiej i w T. im. Fredry w Gnieźnie (1969). Od jesieni 1970 znów był zaangażowany w T. Polskim w Poznaniu. W 1971 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Od 1973 do końca życia występował w pozn. T. Nowym. Na scenach dram. grał wyłącznie epizody takie, jak: Pastuch ("Krako­wiacy i Górale"), Elegant ("Kordian"), Michałko ("Ptak"), Perełka ("Zemsta"). Występował też w pozn. kabarecie Tey, m.in. w programie "Burza u Żuża". Nazywany przez przyjaciół Żużu, był człowiekiem znanym w Poznaniu z dowcipów i anegdot. E. Pietryk pisał, że był on "jedną z najpopularniejszych i najbardziej malowniczych postaci w tym mieście".

Bibl.: Almanach 1975/76; Express Pozn. 1978 nr 20 (R. Danecki; il.); Głos Wielk. 1975 nr 274; Nurt 1973 nr 12 (E. Pietryk; il.).

Ikon.: W. Bartoszewicz: Portret, rys., tusz. Szkicownik z lat 1947-1951 - Bibl. Raczyńskiego, repr. W. Bartosze­wicz: Piórem i piórkiem "Ibisa", Poznań 1982.

Film.: Materiały film. z 1974, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.