teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Eugeniusz Kotarski-Kott

nie żyje
ur. 1910-03-30, Włocławek
zm. 1983-05-04, Poznań

Biografia

Eugeniusz Kott-Kotarski (30 III 1910 Włocławek - 4 V 1983 Poznań), aktor. 18 I 50 w Poznaniu uzyskał uprawnienia aktora dramatu. Występował od początku l. trzydziestych, początkowo w widowiskach folklorystycznych kujawskiego T. Regionalnego pod kier. Tadeusza Kurpińskiego we Włocławku, w 1933 w t. płockim, po odbyciu służby wojskowej w 14 pułku piechoty przybył do Poznania i rozpoczął pracą biurową. Wkrótce został zaangażowany przez Bolesława Rosińskiego do miejscowego T. Letniego, potem Peryferyjnego (1936-38) oraz T. Narodowego (sez. 1938/39). Po wojnie pozostał wierny scenom poznańskim: w 1945 (III-X) występował w T. Marionetek, w l. 1945-48 w T. Nowym i Komedii Muzycznej, 1948-72 w T. Polskim, 1972-78 znów w T. Nowym. Grał m. in. Jana ("Śluby panieńskie" Fredry), Filipka ("Dożywocie" Fredry), Edka ("Panna Maliczewska" Zapolskiej), Antonia ("Wieczór Trzech króli" Shakespeare'a) i Pigwę ("Sen nocy letniej" Shakespeare'a), Frania ("Szczęście Frania" Perzyńskiego), Ozryka ("Hamlet" Shakespeare'a), Sancho Pansą ("Sługa Don Kichota" Bąka), Mateusza ("Ania z Zielonego Wzgórza" Montgomery), Homunculusa ("Faust" Grotowskiego wg Goethego).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.