teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefan Czyżewski

nie żyje
ur. 1930-04-03, Bydgoszcz
zm. 1981-02-10, Poznań

Biografia

Stefan Czyżewski (3 IV 1930 Bydgoszcz - 10 II 1981 Poznań), aktor. Ukończył kurs dla reżyserów t. ochotniczych w Poznaniu, następnie w 1957 wydział aktorski PWST w Łodzi. W sez. 1957/58 występował w łódź. T, Satyry, 1958/59 w T. Polskim w Poznaniu, 1959/60 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1960/61 w T. Wybrzeże w Gdańsku, w 1961/62 w T. Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 1962/63 w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, 1963/64 w T. Ziemi Opolskiej w Opolu 1965 - 71 w T. Polskim w Bydgoszczy, 1971 - 76 w T. Polskim w Poznaniu, następnie tamże w T. Nowym (1976 - 81). Grał m. in. Ludwika Schöna ("Demon ziemi" Wedekinda), Strzygę-Strzyckiego ("Porwanie Sabinek" Schönthana), Basowa ("Letnicy" Gorkiego), Czepca ("Wesele" Wyspiańskiego), Cedrę ("Turoń" Żeromskiego), Kostylewa ("Na dnie" Gorkiego).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.