teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mieczysław Jabłoński

nie żyje
ur. 1901-10-25, Kraków
zm. 1974-01-28, Kraków

Biografia

JABŁOŃSKI Mieczysław (25 X 1901 Kraków - 28 I 1974 Kraków), aktor. Był synem Stanisława i Anieli Jabłońskich. Od 1919 pracował jako zecer uczestnicząc jednocześnie w amat. ruchu teatralnym. Eksternistyczny egzamin aktorski zdał 1 X 1945 i na sez. 1945/46 został zaangażowany do T. Ka­meralnego TUR. W 1946-54 występował w T. Dra­matycznych, nast. stale w T. im. Słowackiego. W 1972 przeszedł na emeryturę, jednak w dalszym ciągu występował sporadycznie w Starym Teatrze. Był cenionym aktorem charakterystycznym. Do waż­niejszych jego ról należały: Fedycki ("Ich czworo"), Grabiec ("Balladyna"), Simeonow-Piszczyk ("Wiśniowy sad") i rola tyt. w "Grzegorzu Dyndale". Współpracował jako reżyser z amat. T. Kolejarza w Krakowie.

Bibl.: Almanach 1973/74; Sto lat Starego Teatru; Dz. Pol. 1974 nr 36; Echo Krakowa 1974 nr 24; Akta, ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: J. Jurjewicz: J. jako Napoleon (Kościuszko w Berville), rys., repr. Echo Krak. 1951 nr 124; J. Żebrowski: J. jako Grzegorz Dyndała ("Grzegorz Dyndała"), karyk., rys., repr. Teatr 1953 nr 20; A. Stopka: J. jako Hieronim Przykulski ("Epidemia"), karyk., rys., tusz, 1953 - MHKraków; A. Wasilewski: J. jako Kukułka ("Królowa przedmieścia"), karyk., rys., tusz, 1960 - MHKraków; Fot. - MTWarszawa.

Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa

Nagrania: Role - Arch. Dok. Mech., Pol. Nagrania, Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.