teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Adam Wysocki

nie żyje
ur. 1905-08-29, Kopczyńce
zm. 1977-01-08, Warszawa

Biografia

WYSOCKI Adam (29 VIII 1905 Kopyczyńce k. Tarnopola - 8 I 1977 Warszawa), śpiewak, aktor. Był synem Antoniego W., urzędnika, i Marii z Bieleckich, mężem śpiewaczki Haliny z domu Ottoczko. W 1925 ukończył gimn. w Brzeżanach. Studiował na Wydz. Humanistycznym Uniw. Warsz. (do 1927), a nast. w konserwatorium warsz. grę na skrzypcach, teorię muzyki i dyrygenturę. W 1930 odbywał służbę wojskową. Od 1931 występował w kwartecie rewelersów Chór Dana, m.in. w warsz. kabaretach: Banda, Cyrulik Warszawski, Qui Pro Quo, oraz na koncertach w różnych miastach Polski i za granicą. Podczas II wojny świat. był więźniem Pawiaka, Oświęcimia i Sachsenhausen-Oranienburg (1940-44); uczestniczył w programach artyst. t. obo­zowych. W listopadzie 1946 wrócił do kraju, za­mieszkał pocz. w Bydgoszczy, a od 1947 w War­szawie. W lecie 1948 w Ludowym T. Muzycznym zagrał pierwszą rolę: Celestyna ("Nitouche"). Od 1 X 1949 do 1951 pracował w rozgłośni warsz. PR na stanowisku red. działu muz., w 1951-52 jako śpie­wak i konferansjer w ARTOS-ie. Od sez. 1954/55 był solistą i aktorem warsz. Operetki, skąd 1 IX 1971 odszedł na emeryturę. Zazwyczaj grał role epizodyczne, takie jak: Zwilling ("Ptasznik z Tyrolu"), Marszałek dworu ("Loża królewska"), Restaurator ("Aniuta"); z ważniejszych wymienić można: Bartło­mieja ("Krakowiacy i Górale"), Ochmistrza ("Rozbój­nicy"), Czanga ("Kraina uśmiechu").

Bibl.: Almanach 1976/77; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Życie Warsz. 1977 nr 9; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, ZUS Warszawa; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.

Film.: Sprzed 1939 - Wspomnienia z Warszawy (d.), W. śpiewa w Chórze Dana (d.), Arch. WFD; Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Nagrania: Piosenki - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.