teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tytus Dymek

nie żyje
ur. 1899-01-02, Kleck nas Białorusi
zm. 1970-11-23, Warszawa

Biografia

DYMEK Tytus (2 I 1899 Kleck na Białorusi - 23 XI 1970 Warszawa), aktor. Był synem kotlarza Karola D. i Heleny z Pomadowskich. Po ukończeniu szkoły średniej, pracował w hucie żelaza w Krzy­wym Rogu. W 1921 przybył do Polski i pracował jako chemik-laborant. Od 1932 związał się z In­stytutem Reduty w Warszawie, najpierw jako słu­chacz, nast. do wybuchu wojny jako aktor. Jedynie w sez. 1934/35 występował w T. Comoedia, np. w przedstawieniu "Heroda", wystawionym 29 XII 1934 na inaug. tej sceny. W Reducie najwięcej udzielał się w T. Szkolnym; grał na jego scenie m.in. Popiela ("Piast"), Pana Twardowskiego ("Żaki krakowskie"). W 1938-39 był kier. studia aktorskiego dla młodzieży pn. Okop, działającego przy Insty­tucie Reduty. W czasie II wojny świat. nie wystę­pował; pracował jako urzędnik w Izbie Skarbowej. Po wojnie związał się z T. Polskim w Warszawie; występował w nim bez przerwy od stycznia 1946 do przejścia na emeryturę, tj. do 31 VIII 1968. Rzetelny aktor charakterystyczny, w T. Polskim grał wiele drobnych i epizodycznych ról; niektóre z nich: Machunchina ("Wyspa pokoju"), Don Alonzo ("Cyd"), Ksiądz Loga ("Fantazy"), Ksiądz ("Hamlet"), Kiciński ("Król i aktor"), Marszałek Mikołaj Wolski ("Polacy nie gęsi"), Michał ("Wychowanka"), Sędzia ("Beatryks Cenci").

Bibl.: Almanach 1970/71; Iwaszkiewicz: T. Polski; O ze­spole Reduty s. 297, 300, 304, 314, 322, 340, 355, 414, 416, 417; Kur. Warsz. 1935 nr 5; Afisze i programy, IS PAN; Akta, T. Polski Warszawa; Akta (tu fot.), ZASP: Akta, ZUS Warszawa.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., MTWarszawa.

Film.: Materiały - Archiwum TV Warszawa.

Nagrania: Role, recytacje - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.